Požár vypukl krátce před druhou hodinou odpolední. „Po příjezdu na místo hasiči zjistili od ostrahy objektu, že všichni zaměstnanci a návštěvníci obchodního centra již prostory opustili, jednalo se celkem asi o tisíc osob. Pracovníci údržby provedli uhašení požáru pomocí práškového hasicího přístroje. Bylo zjištěno, že začalo hořet v prostoru přečerpávacího čerpadla kondenzátu v podhledu v obchodním centru,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Hasiči podle něj provedli kontrolu místa, zda nedochází ke skrytému šíření požáru – pro případ dalšího šíření bylo nataženo vodní vedení od přítomných cisternových automobilových stříkaček.

Hořet začalo v prostoru přečerpávacího čerpadla kondenzátu

Hořet začalo v prostoru přečerpávacího čerpadla kondenzátu.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

„Po kontrole a zjištění, že se požár nešíří, bylo provedeno přirozené odvětrání zplodin hoření. Požár se tak podařilo zlikvidovat ve velmi krátkém čase po jeho zpozorování. Po zjištění, že další nebezpečí nikomu nehrozí, byli postupně vpuštěni zpět do prostor obchodního centra zaměstnanci i návštěvníci,“ dodal mluvčí.

Při požáru se zplodin hoření nadýchali dva pracovníci údržby, kteří prováděli hasební práce.

„Nejdříve jim byla první pomoc poskytnuta přítomnými hasiči podáním kyslíku a poté byli předáni do péče přivolané záchranné služby, která je transportovala do nemocnice,“ dodal Holub.