Zároveň mu VS na deset let zakázal činnost v advokacii. Česká advokátní komora jej už v roce 2011 vyškrtla ze seznamu advokátů.

Šťastný zpronevěřil peníze, které uložili klienti na účet advokátní úschovy. Část peněz dosud nevrátil. V roli advokáta zpronevěřil peníze v době od listopadu 2009 do července 2010.

Peníze podnikatelů i obchodních společností využil na jiné účely a většinu z nich vrátil až po opakovaných urgencích. Do úschovy mnozí ukládali i desítky miliónů. Několik miliónů klientům stále chybí. Podle rozsudku musí škodu i s úroky uhradit.

Obžalovaného již KS potrestal v roce 2012 za zpronevěru 6,5 miliónu korun pěti lety vězení. Později se však objevily další případy. Původní rozsudek proto soud zrušil a trest mu navýšil.

Šťastný se hájil tím, že rozhodně nešlo o zpronevěru. „Nikdy jsem neodmítl nikomu nic vrátit ani jsem s ničím nemanipuloval v úmyslu přivodit sobě jakýkoli prospěch, ba naopak,“ tvrdil již u KS Šťastný. VS však jeho argumenty neakceptoval.