Pětašedesátiletý politik se hájí tím, že chtěl obci ušetřit peníze za poplatky, které musí za projednávání přestupků platit městu Poběžovice. Mnichov s necelými třemi stovkami obyvatel totiž nemá vlastní přestupkovou komisi, proto má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s Městským úřadem v Poběžovicích, který pro obec přestupkovou agendu zajišťuje.

„Za každý projednaný přestupek platíme Poběžovicím 2700 korun. Ročně to dělá okolo 40 tisíc, což pro tak malou obec, jako jsme, je hodně peněz.  Že mám striktní povinnost předávat komisi všechny přestupky, jsem nevěděl.  Mě bylo řečeno, že je na mém rozhodnutí, zda ty lidi nechám potrestat. Na komisi jsem posílal jenom závažnější prohřešky, ty ostatní řešil domluvou. Tím jsme to bral za uzavřené,“ reagoval na obvinění Johánek.

Starosta toho nelituje

V usnesení o zahájení trestního stíhání, které Johánek dostal od policie poštou minulou středu, se píše o celkem šestadvaceti promlčených přestupcích, většinou proti občanskému soužití. Měl tak konat od roku 2011.

Až se tahle věc nějak vyřeší, jako starosta končím. Už jsem se rozhodl.Josef Johánek

Svého počínání starosta nelituje. „Pro nás by to bylo jen vyhazování peněz za takové krávoviny. Vždycky jsem si toho hříšníka pozval na úřad, promluvil mu do duše, aby nebláznil a příště se na takové věci vykašlal. No a byl klid,“ pokračoval Johánek.

Zmínil třeba případ, kdy si stěžoval člověk, že nemohl vystoupit z auta, protože na něj dorážel volně pobíhající sousedův pes.

Zda mu to stálo za všechny peripetie, které může očekávat, starosta pokrčil rameny. „Teď je to stejně jedno, nazpátek už to nevezmu. Až se tahle věc nějak vyřeší, jako starosta končím. Už jsem se rozhodl,“ uzavřel Johánek, který vede obec už od začátku 80. let.

Podle Andrey Stejskalové z odboru vnitřních věcí plzeňského krajského úřadu je každá obec povinna projednat oznámené přestupky, ke kterým je věcně a místně příslušná.

„Pokud toto není schopna zajistit, tak tu svoji příslušnost přenese na jinou obec formou uzavření veřejně právní smlouvy, ze které jí vyplývá povinnost všechny oznámené přestupky neprodleně a bez jakýchkoliv odkladů předat,“ vysvětlila Stejskalová s tím, že obce na to dostávají finanční příspěvek od státu, neboť za něj suplují výkon státní správy.

Cena pokrývá náklady

„Pokud starosta nepředával přestupkovou agendu, tak jde o nesprávný úřední postup. Poškození tak mohou podat žalobu, že věc nebyla projednána v přestupkovém řízení a tím jim vznikla nějaká újma,“ dodala Stejskalová.

Starostu Poběžovic Hynka Říhu obvinění Johánka překvapilo. „Nic o tom nevím, slyším to od vás poprvé. Pokud si pamatuji, z Mnichova nějaké přestupky chodily. Kdyby to byla úplná nula, tak bych to zaregistroval,“ reagoval Říha.  Na výši poplatků za vyřizování přestupků se podle Říhy obě obce domluvily. „Cenu jsme stanovili tak, aby nám to pokrylo alespoň náklady,“ uzavřel Říha.