Čtyřiasedmdesátiletý pacient tehdy zemřel v důsledku vnitřního krvácení do dutiny břišní, den po zpackané operaci kýly, během které mu chirurg nevědomky prořízl cévu, aniž by si toho všiml.

Odškodné tři čtvrtě miliónu

V roce 2013 uložil klatovský soud v civilním řízení sušické nemocnici zaplatit pozůstalým odškodné tři čtvrtě miliónu korun. V rozsudku soudce upozornil jednak na chybu operatéra, ale hlavně na zanedbání pooperační péče.

„Pacient by nejspíš přežil, kdyby se mu po zákroku dostalo patřičné péče, jež mohla vnitřní krvácení včas odhalit. Lékaři měli důsledněji sledovat jeho zdravotní stav, pooperační komplikace tak mohli včas rozpoznat a zachránit mu život,“ píše se v rozsudku.

Smrt pacienta byla podle soudu přímým důsledkem řetězce pochybení ze strany lékařského personálu nemocnice. Verdikt potvrdil začátkem letošního roku i Nejvyšší soudBrně, když odmítl dovolání právního zástupce nemocnice.

Nové šetření

Policisté se případem zabývali už jednou, ale smetli jej ze stolu s tím, že ze strany lékařů nedošlo k pochybení. Opírali se přitom o stanovisko České lékařské komory v Klatovech, podle které bylo vše lege artis, tedy že lékařská pooperační péče byla  adekvátní charakteru provedeného zákroku.

Jako ošetřující lékař, který měl určit další pacientovo pooperační sledování, nenařídil kontrolu tlaku, pulzu ani jiných tělesných funkcí, které pravděpodobně mohly vnitřní krvácení poškozeného včas odhalitspis policie

Po pravomocném rozhodnutí civilního soudu, který vycházel z posudku znalce, podle něhož nebyl pacient 24 hodin po operaci patřičně monitorován, státní zástupkyně dala pokyn případ znovu otevřít.

Vyšetřovatelé tak v rámci nového prověřování zjistili, že lékařem, který měl na starosti pooperační péči Bohuslava Pompla, byl primář chirurgického oddělení Rudolf Voldřich. Právě on by měl být podle jejich závěru trestně odpovědným za pacientovu smrt. V usnesení o odložení věci policejní komisař napsal, že Voldřich je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, ale trestně stíhat ho nelze, neboť trestní stíhání je promlčené.

„Jako ošetřující lékař, který měl určit další pacientovo pooperační sledování, nenařídil kontrolu tlaku, pulzu ani jiných tělesných funkcí, které pravděpodobně mohly vnitřní krvácení poškozeného včas odhalit,“ stojí v rozhodnutí policie. Podle šéfky klatovského státního zastupitelství Jiřiny Vítovcové se na trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti vztahuje pětiletá promlčecí doba.