„Jednalo se o motýly druhu Ornithopera priamus a ještěry varana indického a kruhochvosta, kteří jsou zařazeni do seznamu chráněných živočichů podle úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), s nimiž je obchod zakázán,“ uvedla Matějková.

Celá zásilka obsahovala i stovky jiných živočichů, kteří však nepodléhají mezinárodní úmluvě CITES.

Exempláře nelegálně dovezených motýlů

Exempláře nelegálně dovezených motýlů

FOTO: Celní úřad pro Středočeský kraj

„Nejedná se o ojedinělý případ. V závěru loňského roku celníci v jedné zásilce objevili několik desítek pavouků sklípkanovitých a téměř 600 exotických motýlů,“ podotkla mluvčí. Čím vzácnější exempláře CITES jsou, tím vyšší je jejich cena.

Zásilka obsahovala i stovky jiných živočichů.

Zásilka obsahovala i stovky jiných živočichů.

FOTO: Celní úřad pro Středočeský kraj

Takoví živočichové bývají zpravidla hubeni tzv. globolem, což je přípravek k hubení hmyzu, který ve větším množství ohrožuje i lidský organismus. Celní úřad pro Středočeský kraj ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí celý případ stále prošetřuje.

Některé exempláře mezinárodní úmluvě CITES nepodléhají

Některé exempláře mezinárodní úmluvě CITES nepodléhají.

FOTO: Celní úřad pro Středočeský kraj