Pětice obchodovala se zbožím v letech 2010 až 2012, podle policie měl objem zakázek dosáhnout až pěti miliard korun. Správci daně ovšem předkládali vymyšlené daňové přiznání, na jehož základě jim byla vyplacena více než miliarda korun jako nadměrné odpočty DPH.

„Na základě zjištěných skutečností začali pracovníci finanční správy v roce 2012 prověřovat správnost daňových povinností. Díky této kontrole se podařilo zabránit vyplacení dalších zhruba 110 miliónů korun,“ informoval mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.

Jeden obviněný skončil ve vazbě

Podle něj byly tiskařské stroje umístěny ve svobodném celním pásmu, odkud se vyváží zboží mimo EU, a následný znalecký posudek určil, že se jedná o naprosto bezcenné zboží.

Kriminalisté pozatýkali v rámci případu nazvaného Tiskař minulou středu po celé České republice osm lidí, z nichž pak obvinili pět.

„Proti pracovnici finančního úřadu a jejímu bývalému nadřízenému bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Zástupci obchodní společnosti, z nichž jeden působí jako advokát, byli obviněni z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Jedna z těchto osob byla rovněž obviněna z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ shrnul Ibehej.

Soud vzal jednoho obviněného do vazby, zbytek je vyšetřován na svobodě. Vyšetřování případu dále pokračuje.