Z rodiny se k jednání nikdo nedostavil, právní zástupce Baťových potomků Filip Hejl přednesl pouze její vyjádření.

„Tato věc je zcela jedinečná. Ještě se nestalo, aby byl revidován rozsudek z let 1947 a 1948. Nikdy předtím se nic takového nestalo a pravděpodobně se ani nikdy už nestane. Je evidentní, že ta újma, kterou pan J. A. Baťa utrpěl, je mnohem většího rozsahu než uplatňovaný nárok. Uplatnili jsme nárok pouze na věci, které lze dědit. Nakonec se nárok zúžil na Baťovu vilu ve Zlíně a pozemky s ní spojené,“ řekl Hejl.

Stát: Žaloba je nedůvodná

Právní zástupkyně státu Blanka Petrlíková z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s žalobou ale nesouhlasí.

„Žaloba je neprojednatelná, neboť žalobce koncipuje žalobu na základě dávno neplatného občanského zákoníku,“ uvedla Petrlíková, která současně řekla, že Baťovi žalobou obcházejí restituční zákony.

Soudkyně Otílie Hrehová pak jednání odročila na příští týden.

Baťu v roce 1947 označil Národní soud v Československu kvůli údajné spolupráci s nacisty za zrádce a kolaboranta a zabavil mu majetek. V roce 2007 byl Baťa soudy rehabilitován.