Mezi prvním a devátým kilometrem dálnice probíhá oprava povrchu vozovky a komplikace způsobuje už několik týdnů. Ve směru na Prahu je nejprve uzavřen levý jízdní pruh a doprava je vedena ve středním a pravém jízdním pruhu.

Od 5. kilometru je střední jízdní pruh převeden do protisměru a pravý jízdní pruh je převeden do levého jízdního pruhu dálnice. Nejvyšší dovolená rychlost v místě uzavírky je omezena na 80 km/h.