Dvaapadesátiletý muž však jakoukoli vinu odmítá. Město podle jeho vyjádření řešilo od roku 2004 havarijní stav zimního stadiónu, ale nechtělo sportoviště až na dva roky uzavřít. Proto místo tradiční cesty přípravy rekonstrukce, včetně vypsání výběrových řízení na dodavatele, vstoupilo do jednání s firmou ABD Invest a ta navrhla novátorský postup.

Firma zainvestuje 197 miliónů do rekonstrukce (bez DPH) a za to stadión a přilehlý hotel získá do nájmu. Vydané peníze se jí měly vrátit prostřednictvím nájmu od hokejového klubu tehdy vlastněného městem. Díky této kličce nebylo údajně nutné postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Údajný úmysl není doložen, žaloba nenaznačila ani motiv. A rovněž nesouhlasím s vyčíslením škody.obžalovaný exnáměstek

Meritem Malířovy kauzy však není smlouva sama, ale dva její dodatky. Po jejich přijetí přesáhla výše zamýšlených investic 275 miliónů korun, ovšem prodloužen byl i garantovaný pronájem, a to až do roku 2020. Roční splátky hokejového klubu měly činit 25 miliónů korun a dalších 12 šlo na provoz. Celkem firma měla získat 610 miliónů korun.

Obžalovaný exnáměstek primátora Hradce Králové Josef Malíř.

Obžalovaný exnáměstek primátora Hradce Králové Josef Malíř.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Doba nájmu byla prodloužena o delší období, než kolik činilo navýšení investic do rekonstrukce. To znamená, že město mělo vydat o více než 16 miliónů, v druhém případě o 10 miliónů víc,“ zestručnil státní zástupce Jiří Chaloupka. Obžalovaný podle jeho mínění nepředložil ani jeden z dodatků k vnitřní finanční kontrole magistrátu.

Smlouva byla vypovězena 

„Údajný úmysl není doložen, žaloba nenaznačila ani motiv. A rovněž nesouhlasím s vyčíslením škody,“ odmítl Malíř obvinění s tím, že vyčíslení vychází z pouhého poměrného porovnání. „Ale stavba byla financována úvěrem. Prodloužení a navýšení úvěru se nedá počítat trojčlenkou. A financování přes nájemní smlouvu bylo i po přijetí obou dodatků pro město příznivější, než kdyby si vzalo úvěr,“ dodal.

„Od počátku šlo o komplikovaný projekt, na kterém se podílela řada osob. Představa, že někdo od počátku postupoval tak, aby městu způsobil škodu, je nereálná,“ tvrdí exnáměstek.

Nicméně po příchodu nového vedení města po posledních komunálních volbách došlo k obratu i ve vztahu k původní smlouvě s ABD Investem. Magistrát v čele s primátorem Zdeňkem Finkem prohlásil, že je smlouva neplatná, protože byl obejit zákon o veřejných zakázkách, a kontrakt vypověděl. Soudy loni v srpnu tento názor podpořily.

Malíř, který se dnes živí v oblasti poradenství při investičních akcích, se v brzké době zřejmě nevyhne ještě jednomu soudu. Je obviněn z obdobných trestných činů, tentokrát v kauze nevýhodného nákupu parkovacího domu v Kollárově ulici od soukromé firmy.