Soudy za podvod potrestaly zemědělce Josefa Pospíšila pěti lety vězení, Marcelu Stavjaníkovou osmi lety žaláře a jejího manžela Josefa Stavjaníka podmínkou. Současně justice všem odsouzeným uložila zaplatit investorovi 150 miliónů korun. Proti tomu podala celá trojice dovolání k Nejvyššímu soudu, ten ale jejich argumenty nevyslyšel a dovolání odmítl.

Plán na velký podvod se v hlavách odsouzených zrodil v roce 2011. Do Pospíšilova skladu navezli 500 tun máku nevalné kvality, který naaranžovali tak, že budil dojem mnohem většího objemu.

Pak vyrobili falešné doklady na nákup a převzetí 6000 tun máku špičkové kvality a s pomocí fiktivních smluv se zahraničními obchodníky přesvědčili investora, aby celou akci prodeje máku zaplatil. Ten skutečně poslal do firmy obžalovaných necelou čtvrtmiliardu korun.

Teprve potom investor zjistil, že deklarovaná zahraniční firma o spolupráci s trojicí makových překupníků nic neví. Nato vtrhl do skladu, kde našel jen pár set tun nekvalitního máku, po penězích se slehla zem.

Za spolupráci chtěl mírnější trest

„Jednoznačně bylo prokázáno, že šlo o sofistikovanou trestnou činnost, tedy předem připravený a promyšlený plán, kdy obvinění pouze předstírali zástupcům poškozené společnosti reálnost a lukrativnost jimi nabízených a naoko zprostředkovaných obchodů,“ konstatoval žalobce.

Pospíšil ve svém dovolání upozorňoval na to, že trestný čin spáchal poprvé a jinak prý vedl řádný život. Navíc spolupracoval s policií, a proto by si zasloužil nižší trest.

„Informace, které poskytl, byly klíčové pro rozkrytí nejen jeho trestné činnosti, ale i trestné činnosti dalších dvou obviněných. Současně bylo nepochybně prokázáno, že jednal pod nátlakem a v podřízenosti, když veškeré jeho jednání bylo řízeno Stavjaníkovou,“ napsal jeho advokát.

Manželé Stavjaníkovi zase upozorňovali na z jejich pohledu extrémní rozpor mezi důkazy a verdiktem soudu.

Senát NS v čele s Eduardem Teschlerem ale jejich nářky nevyslyšel. „Jen se snažili prosadit vlastní pohled na hodnocení důkazů,“ napsali do verdiktu soudci.