Kvůli pražským kauzám se na nejvyššího žalobce obrátila dopisem ministryně spravedlnosti Helena Válková. Zarazil ji mimo jiné únorový rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla za Opencard zatím nepravomocně odsouzena pětice úředníků, zatímco politici, kteří v době jejího vzniku radnici vedli, zůstali z obliga.

Písemná Zemanova odpověď, že se o věc zajímá a nad postupem žalobců vykonává dohled Vrchní státní zastupitelství v Praze, pak Válkové připadala podle jejích slov málo konkrétní.

„Já mohu říci zcela zodpovědně, že jestliže zjistím u jakéhokoli vedoucího státního zástupce závažné porušení povinností, potom neprodleně podám návrh (na jeho odvolání, pozn. red.),“ uvedl v nedělních Otázkách ČT Zeman. „Nebudu podávat návrh tam, kde by nebyl úspěšný, ať už u samotného ministra spravedlnosti nebo v následném správním řízení,“ podotkl nejvyšší žalobce.

Se stejným závěrem skončila i dohledová prověrka, kterou před dvěma lety vykonávalo na pražském městském státním zastupitelství vrchní státní zastupitelství pod vedením tehdejšího pověřeného šéfa Stanislava Mečla.

Zasáhnout může i Válková

Podle Zemana by však mohla za určitých okolností zasáhnout samotná Válková. „I ministr spravedlnosti má možnost odvolat vedoucího státního zástupce bez mého návrhu, a to v případě, že zjistí pochybení v oblasti správy,“ připomněl Zeman.

První náměstkyně Válkové Hana Marvanová přesto trvá na tom, že je na nejvyšším státním zástupci vyhodnotit, co je příčinou vlekoucích se trestních řízení.

„Třeba jen v kauze Opencard je s podivem, že se vede celá řada trestních řízení, když je to jen jedna kauza. Možná se z nějakého důvodu kauzy rozdělují na jednotlivé segmenty a skutečná podstata potom uniká,“ uvedla náměstkyně.

Prověrka není nutná

Ani ohledně konkrétní kauzy Opencard však Zeman nemá údajně žádné informace, že by ji pražští žalobci pod vedením Hercegové zametali pod koberec.

„Kdybych takové informace měl, pak bych to považoval za závažné porušení povinností vedoucího státního zástupce a podal bych návrh (na odvolání Hercegové, pozn. red.) paní ministryni,“ kontroval Zeman.

Plošná dohledová prověrka na pražském městském státním zastupitelství není v současné době podle Zemana nutná, dohled se totiž běžně provádí v jednotlivých trestních věcech. „V kauze Opencard je několik dalších trestních řízení a v některých je vykonáván i dohled,“ dodal nejvyšší žalobce.