Mrózková musí podle rozsudku poškozeným zaplatit 47 miliónů, se zbytkem nároků soud odkázal její klienty na občanskoprávní řízení. Soud ženu uznal vinnou z podvodu.

„Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaná i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou,“ uvedla v pátek mluvčí soudu Lucie Böhmová. Rozsudek padl bez pozornosti médií už v pondělí.

Podle obžaloby žena poskytovala bez licence služby bankovního charakteru. Od lidí vybírala peníze s příslibem tučného zúročení. Klienti jí věřili, protože působila dojmem velmi seriózní a vzdělané dámy.

Věděla, že peníze nevrátí  

„Na základě uzavřených smluv o finanční půjčce nebo prostřednictvím vystavení směnek přijímala vklady od veřejnosti s příslibem jejich následného zhodnocení pevně stanovenou měsíční úrokovou sazbou v rozmezí od čtyř do patnácti procent, ačkoli ve skutečnosti žádné obchodní operace neprováděla a ani neměla v úmyslu je provádět,“ tvrdila obžaloba, kterou se soud zabýval asi dva roky.

Smluvně sjednané zhodnocení vyplácela pouze částečně z peněz, které získala od svých dalších klientů.

„Vše dělala s vědomím, že s ohledem na své finanční možnosti, charakter činnosti, výši sjednaného zhodnocení, počet klientů a objem vylákaných finančních prostředků nebude schopna svým závazkům dostát,“ tvrdil státní zástupce.