Rozsudek není pravomocný, neboť jak obžaloba, tak obhajoba zvažují podání odvolání. Státní zástupkyně zejména proto, že se jí výše trestu jeví jako velmi mírná. Obžalovaný byl totiž původně ohrožen sazbou 15 až 20 let vězení. Poté, co soudní senát rozhodl, že není důkaz pro tvrzení, že si žádal také vraždu syna postižené, se snížila na 12 až 20 let.

„Jednalo se o přípravu trestného činu a nedošlo k bezprostřednímu ohrožení postižené. Obžalovaný až dosud žil řádným životem a jednalo se z jeho strany, jak uvedli soudní znalci, o určitý exces. Soud se domnívá, že u něho lze dosáhnout nápravy uložením trestu výrazně pod dolní hranicí sazby,“ okomentoval stručně předseda senátu Petr Mráka vynesený rozsudek.

Z nahrávky vyplývá, že to byl on, kdo hovoří o likvidaci ženy, kdo zvyšuje nabídnutou odměnu.soudce

Jak se uvádí v obžalobě, muž si v období od února do března letošního roku na několika schůzkách sjednával vraždu expřítelkyně, v jednom případě se podle svědka zmínil i o likvidaci jejího staršího dítěte.

Zprostředkovatel vše ohlásil policii

Z těchto schůzek existují zvukové nahrávky, které zazněly i v soudní síni. Na nich obžalovaný mimo jiné hovoří o termínu, dokdy má žena zmizet. Tím byl 4. duben, kdy se mělo rozhodnout o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů.

Obžalovaný se během hlavního líčení hájil, že vedl rozhovor účelově. Chtěl druhou stranu usvědčit z vydírání, ale jeho nahrávací zařízení selhalo. Právě tím, že uvedl, že rozhovor hodlal rovněž nahrávat, potvrdil podle předsedy senátu autenticitu záznamu.

„Z nahrávky vyplývá, že to byl on, kdo hovoří o likvidaci ženy, kdo zvyšuje nabídnutou odměnu. Nevedl rozhovor tak, aby získal důkazy proti svědkovi, naopak, ten seděl s prominutím jako tvrdé Y, jen občas něco prohodil,“ vysvětlil soudce.

Nahrávku pořídil člověk, který měl vraždu zprostředkovat. Ten však kontaktoval policii a na její doporučení dál naoko trestný čin připravoval, sjednal i vykonavatele vraždy. Během soudního líčení všichni tito muži vystupovali v pozici svědků.

Luboš L. ve své závěrečné řeči odmítl, že by žádal likvidaci bývalé družky. „Nikdy jsem nikomu nechtěl vzít život,“ řekl s tím, že pouze netušil, že bude s malým dítětem zranitelný a vydíratelný lidmi, kteří chtěli jeho peníze.