Trestní stíhání Urbana potvrdila Právu náměstkyně plzeňské krajské státní zástupkyně Dagmar Lindenthalová.

„Na základě výsledků prověřování je dáno důvodné podezření, že tento lékař vykazoval zdravotnické výkony, pro jejichž poskytování nesplňoval podmínky. Ve výkazech o tom uváděl nepravdivé údaje,“ uvedla Lindenthalová. Podle ní mu pojišťovna neoprávněně vyplatila částku přesahující 20 miliónů korun. „Jednání obviněného je kvalifikováno jako pokračující zvlášť závažný zločin podvodu, kde je trestní sazba až 10 let vězení,“ dodala žalobkyně.

Bližší informace o případu s ohledem na probíhající vyšetřování nebude státní zastupitelství sdělovat.

Trestní oznámení podala pojišťovna

Do podrobností nechtěla zacházet ani mluvčí poškozené pojišťovny Hana Kadečková. Zdůraznila ale, že trestní oznámení na lékaře podala sama pojišťovna na základě závěrů revizní kontroly.

„Počkáme na výsledek trestního řízení. Pokud se prokáže, že naše podání bylo oprávněné a dotyčný lékař bude odsouzen, tak se připojíme s náhradou škody,“ konstatovala Kadečková.

Pojišťovna zatím s Urbanem smlouvu o spolupráci nerozvázala. „Ctíme presumpci neviny, takže je stále naším smluvním partnerem,“ doplnila Kadečková.

Provozuje pět ordinací

Urban je vyšetřován na svobodě. Jak Právo zjistilo, provozuje pět ordinací v Plzni, Třemošné, Plasích, Kralovicích a Nýřanech. Veden je jako chirurg, pod sebou má ale také gastroenterologickou a cévní poradnu. Na webových stránkách uvádí, že poskytuje zdravotní péči i bez doporučení obvodního lékaře a ošetřuje všechny pacienty bez omezení spádové oblasti.

Na obvinění Urban nejprve reagoval tak, že se bude vyjadřovat pouze prostřednictvím svého právníka. Na přímou otázku reportéra Práva, zda podváděl, prohlásil, že jde „o jakési nedorozumění“.  Dál se o tom nechtěl bavit a zavěsil telefon.

„Případ skutečně výjimečný“

Podle mluvčího Lékařské komory Michala Sojky je tento případ co do způsobené škody skutečně výjimečný.

„Mohli bychom s takovým lékařem zahájit disciplinární řízení, ale v podstatě tím budeme jen suplovat trestní řízení. Naší hlavní doménou je dbát na to, aby členové komory vykonávali své povolání odborně a v souladu s lékařskou etikou. To znamená, že se zabýváme především případy ve vztahu lékař a pacient. Řešíme hlavně stížnosti na profesní pochybení lékařů. Přezkoumáváme, zda byl jejich postup lege artis,“ vysvětlil Sojka.

Hospodářské delikty lékařů podle Sojky nejsou zase až takovou prioritou komory.

„Je to spíše pro policii. Pokud by byl takový člověk odsouzen, neznamená to automaticky trest zákazu povolání. Dokážu si představit, že mu vypoví smlouvu pojišťovna. Zákaz činnosti se dává většinou v případech, kdy jde o poškození pacienta nebo o lékařskou chybu,“ uzavřel Sojka.