Vyplývá to ze statistiky ministerstva dopravy (MD), podle níž má v ČR nějaký ten bod každý dvanáctý řidič. Přitom pokud se motorista dvanáct měsíců nedopustí žádného bodovaného přestupku, jsou mu z konta vždy automaticky odečteny čtyři body. Navíc má jednou ročně možnost absolvovat školení bezpečné jízdy, za něž je jednorázový odpočet tří bodů.

O řidičský průkaz však člověk může přijít i bez toho, že by nasbíral dvanáct bodů. Stačí například, když ho policisté v průběhu dvanácti měsíců přistihnou dvakrát při překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 či více km/h a mimo obec o 30 a více km/h.

Většina bodů je za rychlost

V tom případě mu podle zákona o provozu na pozemních komunikacích bude kromě tří bodů a pokuty až 5000 Kč hrozit zákaz řízení na jeden až šest měsíců. Stejný trest může ve správním řízení řidič dostat, když v průběhu jednoho roku dvakrát nezastaví před přechodem pro chodce, když je tak povinen učinit.

Rapidně stoupl počet lidí, jimž bylo odňato právo řídit, a přesto usedají za volantMartin Novák, mluvčí ministerstva dopravy

Nejčastějším přestupkem zůstává překročení nejvyšší povolené rychlosti, za něž je udělováno téměř 60 procent všech bodů. Výrazně se na tom podílí měření rychlosti v obcích. Dalšími častými přestupky je nepřipoutání se bezpečnostním pásem, telefonování a nedání přednosti v jízdě.

„Od července 2006, kdy byl v Česku bodový systém zaveden, se tyto přestupky téměř nemění a řidiči pravidla nadále porušují. V poslední době nás zvláště znepokojuje, že rapidně stoupl počet lidí, jimž bylo odňato právo řídit, a přesto usedají za volant,“ řekl ve středu ČTK mluvčí MD Martin Novák. Za letošní třetí čtvrtletí bylo takových řidičů odhaleno 2200, o 400 více než v prvním čtvrtletí.

Největší skupinu mezi řidiči s body tvoří muži ve věku 26 let a 36leté ženy.

Do registru řidičů zaznamenávají body příslušné městské a obecní úřady. Řidiče, který dosáhne dvanácti bodů, vyzve úřad k odevzdání řidičského průkazu. I když to motorista neučiní, jezdit dál nesmí, protože pozbyl řidičského oprávnění.

Po dvanácti měsících získá vybodovaný motorista řidičák zpět pouze v případě, že úspěšně absolvuje přezkoušení. Všechny body jsou mu vymazány a začíná znovu s čistým kontem.