Muž spáchal celou sérii promyšlených podvodů.

„V polovině roku 2011 jakožto zástupce akciové společnosti z Ostravy působící v oblasti počítačových komponentů sjednal u banky smlouvu o úvěru k financování pohledávek. Společnosti tak byla otevřena úvěrová linka ve výši 10 miliónů korun za účelem financování jejích pohledávek vzhledem k fakturám. Obviněný muž měl pak prostřednictvím jisté osoby doložit fiktivní fakturu ve výši 15 miliónů korun, přičemž banka dvě třetiny sumy uvolnila a poslala na účet firmy. Deset miliónů obratem přistálo na jiném účtu, kdy obviněný muž poskytnuté finance dosud nevrátil,“ uvedla mluvčí.

Policie kromě toho zadokumentovala, že obviněný se měl v průběhu roku 2011 neoprávněně obohatit o dalších bezmála 140 miliónů korun.

„Jako zástupce společnosti si musel být vědom, že firma není schopna uhradit své závazky a neinformoval o tom své obchodní partnery. V úmyslu nezaplatit jim za zboží měl odebrat od téměř dvaceti firem různé zboží z oblasti počítačových komponentů,“ dodala mluvčí,

Protože muž pobýval mimo republiku, byl na něj vydán mezinárodní zatykač. Zatčen byl právě za hranicemi. Hrozí mu až deset let vězení.