Hlavní líčení s obviněnou přísedící nebylo ani po roce od podání obžaloby nařízeno. Soudce, jenž má případ na stole, byl několik měsíců nemocný a nyní zase pro změnu čeká, až přísedící dokončí svou účast na jiné rozjednané kauze.

„V současné době má senát, kde paní obžalovaná působí jako přísedící, rozjednanou jednu věc a já čekám, až se to ukončí. Až potom bude nařízeno hlavní líčení. Nevypadalo by dobře, kdyby ta paní z jedné místnosti, kde působí jako přísedící, přecházela do druhé jednací síně v pozici obžalované,“ přiznal soudce Jaroslav Khul.

„Může to vzbuzovat pochybnosti o úrovni soudu.“Antonín Šmuk, Soudcovská unie ČR

Zákon přitom stanoví, že přísedící, který je trestně stíhán, může být dočasně zproštěn funkce až do doby než je vynesen pravomocný rozsudek. V Opavě se tak dosud nestalo.

Podle člena výboru Soudcovské unie Antonína Šmuka je přitom stíhání přísedícího pro úmyslný trestný čin dobrým důvodem k tomu, aby předseda soudu takového člověka dočasně zprostil funkce. „Už jen vědomí, že u nějakého soudu působí přísedící, který bude u téhož soudu souzen jako obžalovaný, může u veřejnosti vzbudit pochybnosti o úrovni rozhodování takového soudu,“ řekl Šmuk.

Předsedkyně opavského okresního soudu Marta Kožušníková přiznala, že nedostatek přísedících je jedním z důvodů, proč obviněná žena dosud může oblékat talár. „Navíc by to mělo nepříznivé důsledky na obžalovaného ve věci, kde ta paní působí jako přísedící. Musel by se vyměnit celý senát, “ řekla předsedkyně.

Od září noví přísedící

Už do konce září by se podle ní měl v Opavě nedostatek tzv. soudců z lidu vyřešit. „Budou nám skládat slib noví přísedící a zároveň by měla být skončena trestní věc, kde je paní obžalovaná přísedící. Pak budu o případném zproštění funkce uvažovat,“ řekla Kožušníková.

Jak Právo informovalo, ekonomka jedné z organizací sdružujících zástupce německé menšiny byla obviněna loni. Žena podle policie odčerpala ve svůj prospěch zhruba 90 tisíc korun pomocí nepravdivých výdajových pokladních dokladů. V účetnictví prý vykazovala služby, které nebyly organizaci poskytnuty.

Žena obvinění odmítá. „Věci, které jsou v obvinění, jsou vytržené z kontextu. Pokud jsem někde pochybila, tak jedině v tom, že evidence nebyla přesná. Nezpronevěřila jsem ani korunu,“ řekla Právu. Podle svých slov nikdy neuvažovala, že by se sama vzdala funkce přísedící. „Vůbec mne to nenapadlo, protože necítím žádnou vinu,“ řekla.