„Po provedeném dokazování senát dospěl k závěru, že obžalovaní po objektivní ani subjektivní stránce nenaplnili znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu. Jednali v nejlepší snaze a v dobrém úmyslu založit novou fakultu a rozšířit univerzitu. Chtěli nabídnout stovkám studentů zajímavé studijní obory,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Iveta Šperlichová.

Někdejší rektor univerzity, kvestor i tehdejší děkan fakulty vinu od prvopočátku odmítali. „Dělal jsem všechno pro to, aby univerzita fungovala co nejlépe. Věřil jsem tomu, že soudní ochrana u nás existuje. Je to pro mě satisfakce,“ řekl k rozsudku Hoza.

„S touto kauzou mám spojeny dva a půl roku života. Celá ta léta mě velmi vážně poškodila osobně a prakticky mě profesně zlikvidovala. Poškodila mě i zdravotně, před rokem jsem musel prodělat závažnou operaci. Měl jsem ostudu po celé republice, moje rodina taky. Jsem ale rád, že se ukázalo, že v této zemi je spravedlnost,“ poznamenal Černý, který stejně jako ostatní dva akademici zváží, zda nebudou požadovat odškodnění.

„Poprvé za dva roky se cítím jako člověk,“ přiznal tehdejší děkan Mrkvička, který nyní pracuje v soukromé sféře.

Škola neměla akreditaci

Podvodu se měli akademici podle státního zástupce Lea Foltýna dopustit v roce 2009, když se snažili neoprávněně a nezákonně navýšit v univerzitní žádosti příspěvek na 1072 studentů přijatých do denních oborů FLKŘ, na které však neměla škola akreditace.

„Na základě této žádosti byl pak následně vyžádaný příspěvek, protiprávně navýšený o 7,28 miliónu korun, ke škodě ministerstva školství schválen a postupně došlo k vyplacení 5,46 miliónu,“ tvrdil Foltýn s tím, že vyplacená částka se rovná výši způsobené škody České republice.

Mrkvička měl podle státního zástupce přijmout studenty do neakreditovaných oborů a zahrnul je do celkového počtu studentů akreditovaných programů UTB.

Finanční újma nevznikla

Z celkového počtu ministerstvo každoročně počítá příspěvek na každou veřejnou vysokou školu. Kvestor, jenž zodpovídá za hospodaření, podle Foltýna takto sestavené podklady schválil a předal Hozovi. Bývalý rektor údajně žádost podepsal a požádal ministerstvo školství o příspěvek pro UTB na rok 2010.

Trojice obžalovaných vinu od počátku odmítala. „Nejsem si vědom činu, ze kterého jsem obžalován,“ řekl u soudu Hoza.

Ani podle bývalého děkana nedošlo k žádné škodě státu. „Jak samo ministerstvo školství konstatovalo, žádná finanční újma nevznikla. Následná kontrola provedená ministerstvem financí jasně říkala, že vše se dělo podle rozpočtových pravidel,“ konstatoval. Dodal, že ministerstvo rozhodnutím žádné peníze univerzitě neodebralo.

Trojici akademických pracovníků hrozil trest odnětí svobody ve výměře od pěti do deseti let.