"Oznámení jsme obdrželi po osmé hodině. Na místo vyrazili policisté, záchranáři i hasiči. Zřítilo se asi deset metrů zdi a stropu," řekla Novinkám Uriánková a dodala, že existovalo podezření, že by se v objektu mohli nacházet lidé.

K prohledání objektu byli povoláni také psovodi z Prahy a Zdic. Pod sutinami ani v budově nikoho nenašli, o občasné obydlenosti místa však svědčilo několik pohozených spacáků a láhve od alkoholu.

Pražští policisté u pobořené budovy v Berouně

Pražští policisté u pobořené budovy v Berouně

FOTO: Jiří Forman, Novinky

Podle mluvčí se část budovy zřítila patrně kvůli svému havarijnímu stavu a působením povětrnostních vlivů, na cizí zavinění nic neukazuje.