Podmíněný trest jí soudce zkušebně odložil na čtyři roky. "Žena byla původně ohrožena sazbou pět až 12 let. My jsme dovodili, že podmíněný trest je na místě. Je to zejména s ohledem na její slabý intelekt, spoluzavinění rodiny i státu při svěření dítěte," řekl soudce krajského soudu Vladimír Hendrych.

Trestného činu týrání svěřené osoby se žena podle obžaloby dopouštěla nejméně od prosince 2008. Tehdy měly děti tři a pět let. O dva roky později skončily na čas v péči příbuzných, nyní se nacházejí v dětském domově. Otec o ně nejeví zájem.

"Matka jim nezajišťovala žádnou péči, neustále se s nimi stěhovala z místa na místo, nespolupracovala s dětským lékařem," řekl už dříve sociální pracovník oddělení péče o dítě olomouckého magistrátu Bedřich Svozil. Jak vyplynulo z jednání u soudu, děti neuměly pořádně mluvit, byly špinavé, neosvojily si základní hygienické návyky.

Obhajoba ženy byla založena na tom, že doplácela na problémy v rodině. S otcem dětí se rozvedla a zůstala nezaměstnaná. Svou roli hrál i intelekt obžalované ženy. Podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie má žena nízký intelekt v pásmu lehké mentální retardace. Tím je poškozena i její schopnost logicky uvažovat, vyhodnocovat správně realitu a má také nedostatečnou či zkreslenou představu o potřebách dětí.