Zdravotní komplikace u muže nastaly po operaci žlučníku v rychnovské nemocnici. Byl přeložen do hradecké fakultní nemocnice, kde musel podstoupit sérii operačních zákroků. Z nemocnice byl propuštěn s trvalými následky v lednu 2003, do loňského roku byl v plném invalidním důchodu.

Barvínek v roce 2004 podal u rychnovského soudu žalobu o náhradu škody. Rychnovský soud v roce 2009 žalobu zamítl, hradecký krajský soud v roce 2010 rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání. V něm letos rychnovský soud rozhodl o náhradě škody a také povinnosti kraje vyplácet poškozenému muži doživotní měsíční rentu ve výši 15 399 korun.

"Rada Královéhradeckého kraje rozhodla proti rozsudku nepodávat odvolání. Odpovědnosti se nelze vyhnout a při podání odvolání hrozilo riziko, že výše náhrady za poškození zdraví bude narůstat," uvedl Dioszegi.

Zřizovatelem rychnovské nemocnice se stal 1. ledna 2003 Královéhradecký kraj, na který přešla všechna práva a závazky nemocnice. Kraji se nepodařilo domoci na pojišťovně žádné náhrady za vzniklou škodu. Nyní právní oddělení analyzuje, zda je možné po někom požadovat náhradu škody za proplacení prohraného soudního sporu.