Podle komisaře jsou nově obviněnými čtyři zaměstnanci pobočky KB v Praze 1 a podřízená Kaplanové.

Zhruba před měsícem policie ukončila v této kauze vyšetřování devíti bývalých členů představenstva KB, včetně jeho tehdejšího předsedy Jana Kollerta. Vysocí manageři banky jsou obviněni z trestného činu porušení povinnosti při správě svěřeného majetku, neboť jako členové představenstva schválili limit pro otevření tzv. dokumentárních akreditivů pro Alona bez toho, že by o něm měli dostatek relevantních informací.

Zkreslené podklady pak představenstvu měla přeložit ke schválení právě Kaplanová a její podřízená. Šéfka odboru Kaplanová je nyní nově obviněna z podvodu velkého rozsahu. Dalších pěti pracovníků se týkají i trestné činy porušování povinnosti při správě cizího majetku a vystavení nepravdivého ustanovení.

Právě lidé z pobočky prvního pražského obvodu měli blokovat určité procento sumy, kterou banka Alonovi poskytla. Což se však podle komisaře nestalo. Těchto pět lidí je vyšetřováno na svobodě a hrozí jim 12leté vězení.

Alon je stíhaný v Rakousku

Alon se stal klientem banky v roce 1996, pro obchody své firmy BCL Trading tehdy získal 50 miliónů dolarů. Výměnou za čerpané finance měl zajistit zboží v odpovídající hodnotě. Banka mu zároveň měla blokovat určité procento sumy na účtu, pokud by klient peníze nevrátil.

Podnikatel postupně během pěti let získal až 250 miliónů dolarů tedy 8 miliard korun. Pak to ovšem prasklo, ukázalo se totiž, že banka nedisponuje ani zbožím ani blokovanými penězi.

Alon byl zadržen loni 15. ledna v Budapešti, neboť podobným způsobem jako v Česku postupoval i s maďarskou Postabank. Ta při obchodech s Alonovou firmou BCL Trading přišla o 12 miliónů amerických dolarů a skončila v likvidaci. Trestní stíhání samotného Alona bylo předáno do Rakouska.