Hlavní část obžaloby se týká nevýhodných prodejů obecních pozemků v lokalitě Na Stráni ve volebním období 2006 - 2010. Třináct členů bývalého zastupitelstva podle obžaloby rozhodovalo o jejich prodeji za extrémně nízké ceny, nebo dokonce o jejich darování. Kdo měl štěstí, anebo patřil k rodinným příslušníkům či známým některých zastupitelů, mohl si tehdy stavební pozemek koupit za neuvěřitelnou cenu pět korun za metr čtvereční.

„Některé z těchto pozemků získaly za výhodnou cenu například dcery bývalého starosty. Na jednom z pozemků pan Petržela dokonce postavil dům, který poté prodal,“ uvedla advokátka Karla Návedlová, která u soudu zastupuje poškozenou obec Hladké Životice.

V minulém týdnu ji nynější zastupitelstvo vesnice zmocnilo k tomu, aby se za obec připojila k trestnímu řízení s náhradou škody, která obci nevýhodnými prodeji vznikla. Jde o bezmála dvanáct miliónů korun.

Obžalovaní zastupitelé odmítají, že by se dopustili trestného činu. „Argumentují tím, že bylo souladu se zájmy obce přilákat tam lidi a mladé rodiny. Pozemky prý byly za vyšší cenu neprodejné,“ řekl státní zástupce Vladimír Krejčíř. Výčet trestných činů, kterých se měl zejména starosta dopustit, je přitom podle něj delší a zahrnuje například pojistný podvod nebo neoprávněné vyplacení odměny z obecní pokladny.

Hlavní líčení v tomto týdnu pokračuje výslechy svědků, poté bude projednávání s největší pravděpodobností odročeno. Zatím není jasné, kdy bude vynesen rozsudek.