Verdikt KS, který je průlomový, protože za tuto činnost dosud nikdo před soudem nestál, si Polák nevyslechl, neboť jednání se na jeho žádost konalo bez jeho účasti.

Kamedula podle rozsudku ve svých prodejnách nabízel v době od prosince 2010 do loňského 22. dubna syntetické drogy označené jako sběratelské předměty. K jejich zneužívání sváděl zájemce prostřednictvím reklam v rádiích a na svých internetových stránkách.

V době, kdy obchody provozoval, ještě neplatila novela zákona, která by látky obsažené ve „sběratelských“ předmětech zakazovala. Znalci však u soudu konstatovali, že tyto předměty obsahovaly návykové látky s účinky podobnými jako například u pervitinu či extáze.

Kamedula se hájil tím, že šlo výhradně o sběratelské předměty, které nebyly určeny ke spotřebě. KS ale jeho argumenty stejně jako OS neakceptoval.

„Velmi dobře věděl o charakteru těchto látek a není ani pochyb o tom, že je nabízel a šířil. Skutkové závěry okresního soudu jsou proto správné, trest zákonný a s ohledem na společenský velmi škodlivou záležitost i přiměřený,“ řekl předseda senátu olomouckého krajského soudu Bohuslav Mierva.