Proč kaly unikly do vodního toku, se neví. Nicméně nezpůsobily žádnou škodu. "Nešlo o nebezpečnou látku pro ryby a rostliny, nedošlo ani k žádné kontaminaci. Chtěli jsme však kal odstranit co nejdříve, aby nezbraňoval provzdušňování a nenapomáhal růstu sinic. Šlo pouze o menší havárii," uvedla Tomíčková.

Vodohospodáři odebrali vzorky k laboratornímu zkoumání a budou monitorovat kvalitu vody. Vodoprávní úřad rozhodne o sankci pro veverskobítýšskou čistírnu.

Slepé rameno Svratky leží nedaleko místa, kde vodohospodáři vypouštějí do Brněnské přehrady síran železitý. Je to jeden ze způsobů, který hubí ve vodě sinice a přehradu udržuje čistou. "V souvislosti s touto nehodou jsme se rozhodli preventivně na čas zvýšit množství vypuštěného síranu," doplnila mluvčí.

Vodohospodáři se snaží již léta vyčistit Brněnskou přehradu od sinic a řas, aby opět sloužila rekreaci. Jde o náročný a ojedinělý projekt. Už přišel na více než sto milionů korun.