Muž se ženou totiž podle obžaloby nepustili své dva malé syny celý život z pražského vinohradského bytu. Jejich narození zatajili, pak jim prý nedávali dostatečně najíst, neoblékali je a ani je pořádně nemyli. Znalec vyhodnotil jejich jednání jako výrazné zanedbání péče.

Posudek oboru soudního lékařství si však vysloužil ostrou kritiku odvolacího soudu. Podle předsedy senátu nepřinesl nic nového, "co by nebylo možné i bez odborných znalostí vyčíst ze spisu". Znalec prý vůbec neuvedl, jakou konkrétní újmu na zdraví chlapci utrpěli. Děti ani nevyšetřil. Podle soudce proto nemohl prvoinstanční soud odsoudit rodiče za týrání. Mohlo jít například jen o trestné činy zanedbání povinné výživy nebo ohrožování výchovy dítěte, které mají mnohem nižší sazby.

Ministerstvo spravedlnosti následně zaslalo soudu podnět, aby se Bouškovým případem zabýval.

"Neshledali jsme důvod k zahájení řízení o udělení výstrahy znalci, neboť jsme nezjistili žádné znalecké pochybení," uvedla Lhotáková. Sám Bouška dříve deníku Lidové noviny řekl, že při posuzování stavu dětí vycházel z informací v soudním spisu. "Věřil jsem nálezům, které jsem měl k dispozici. Já už nemohl nikoho vyšetřovat, nejsem klinický lékař," uvedl.

Znalci nedokáží obhájit své znalecké posudky před soudem 

Odvolací soud i kvůli Bouškově posudku zrušil rodičům tresty udělené prvoinstančním pražským městským soudem a kauzu vrátil k novému projednání. Soudce Kamil Kydalka poté nechal znalecký posudek doplnit, Boušku i další znalce nově vyslechl. Nakonec dospěl ke stejnému závěru jako dříve. Muže potrestal osmiletým vězením a ženu podmínkou.

I tento verdikt však bude přezkoumávat odvolací senát, rodiče se proti němu totiž odvolali. Tvrdí, že děti vychovávali sice netradičně, nijak je však nezanedbávali ani netýrali.

Situaci mezi soudními znalci kritizovalo před nedávnem například Nejvyšší státní zastupitelství ve své výroční zprávě za loňský rok. "Zhoršuje se kvalita znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, kdy díky nejednoznačné úpravě podmínek pro zapsání do seznamu znalců dochází ke snížení kvality jednotlivých znalců," uvedlo. Podle pražského městského státního zastupitelství se pak množí případy, kdy znalci nedokážou své závěry obhájit u soudu.