Požádal o milost prezidenta republiky, tu však nedostal. Nyní čeká, zda ve věci podá stížnost pro porušení zákona ministr spravedlnosti.

Dotyčný byl nejprve odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou dvou let s omezením, aby dle svých sil uhradil způsobenou škodu. „Můj bývalý advokát mě instruoval, že je třeba před započetím splácení uzavřít s poškozeným dohodu o splátkách,“ řekl.

„Došlo zde nejspíše k omylu a záměně za podmíněné zastavení trestního stíhání, kdy je uzavření dohody s poškozeným jednou z podmínek,“ vysvětluje nynější právní zástupce odsouzeného Zdeněk Kopečný z advokátní kanceláře Miroslava Burgeta v Prostějově.

Zbytečně se snažil dohodnout

Odsouzený se tak během zkušební doby vlastně zbytečně snažil dohodnout s poškozeným o splátkovém kalendáři.

Jednoduše řečeno – kdyby poslal poškozenému i bez jeho souhlasu se splátkami třeba jen třetinu, polovinu částky, pro soud by to byl impulz, aby rozhodl, že se osvědčil.

O této možnosti však nevěděl a důvěřoval svému tehdejšímu advokátovi.
Následovalo další jednání soudu a ten rozhodl o výkonu původně odloženého trestu.
„Očekával jsem, že soud rozhodne o splátkách, a odvolal se na rady bývalého právního zástupce. Soud ale moje argumenty posoudil jako účelové,“ řekl odsouzený muž.

„Tvrdíme, že došlo k porušení zákona v tom smyslu, že soud měl po objasnění situace, vzhledem k okolnostem případu, prodloužit zkušení dobu a poskytnout klientovi možnost, aby v momentě, kdy zjistil pravý stav věci, škodu dodatečně uhradil. Nebylo nutné okamžitě rozhodnout o vykonání odloženého trestu,“ řekl Kopečný.

Aby zaplatil naráz celou částku, peníze si klient nakonec půjčil v rodině. Aby na půjčku vydělal a splatil ji, v tom ho omezí právě trest. Ten se dotkne i jeho partnerky a celé rodiny s čerstvě narozeným dítětem.

„Budu potrestán odnětím svobody za škodu, kterou jsem uhradil. Sice opožděně,ale bez vlastní vinny, záměru či zlého úmyslu. Jaký účel má pro společnost takový trest,“ ptá se.

Milosti prezidenta se nedočkal

„Jedinou mou šancí je podnět ke stížnosti pro porušení zákona, který by podal ministr spravedlnosti,“ řekl Právu dotyčný muž. Obrátil se i na prezidenta republiky.
„Prezident republiky se osobně zabýval žádostí o milost pro vašeho klienta. Po pečlivém zvážení neshledal dostatečné důvody k udělení milosti,“ sdělil advokátovi odsouzeného muže vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl.

„Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona v této věci postoupilo ministerstvo spravedlnosti k prošetření Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, které navrhne buď podnět odložit, nebo podat stížnost pro porušení zákona,“ sdělila Právu tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.
Stanovisko z Ostravy posoudí ještě experti ministerstva.

„Jejich závěr ještě přezkoumá nezávislá komise složená z odborníků na trestní právo. Definitivní rozhodnutí o podání či nepodání stížnosti pro porušení zákona leží na panu ministrovi, který se ale pravidelně řídí názorem odborníků z komise,“ dodala Palečková.