Například v Plzni se už podařilo prodat pohledávky za několik set tisíc korun.

„Jsou to peníze, které nám lidé nezaplatili za převoz na protialkoholní záchytnou stanici nebo za dopravu a vyšetření biologického materiálu. Ve všech případech se jedná o soudem již pravomocně přiznané nároky,“ řekl Právu náměstek plzeňského krajského policejního ředitele Petr Stuchl.

Podle něho se prodaly zatím dva balíky pohledávek, každý v celkové hodnotě přes sto tisíc korun. „Je tam přes dvě stě dlužníků a částky se pohybují od stokorunových položek až po několik tisíc korun,“ upřesnil Stuchl.

Kdo pohledávky koupil a za jakou cenu, policie zveřejňovat nechce. „Podpisem smlouvy se kupec mimo jiného zavazuje k tomu, že při dalším vymáhání pohledávek bude postupovat v souladu s právními předpisy, a to způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy. To je povinen zajistit i u dalších subjektů, se kterými by případně na vymáhání spolupracoval,“ konstatoval Stuchl. Další z povinností kupujícího je například zachování mlčelivosti o získaných informacích.

Prodejní cenu tají

Prodejní cenu pohledávek pak považuje Stuchl za obchodní tajemství. „Nechci říkat konkrétní sumy, abych zbytečně nenahrával různým spekulantům. Samozřejmě že na prodej pohledávek vypisujeme výběrová řízení a hlavním kritériem je výše nabídky. Pořád se nám to ale vyplatí, než abychom pohledávky odepsali,“ uvedl k tomu.

Dlužníci jsou výhradně civilisté. „Není mezi nimi žádný příslušník policie, neboť jsme si vědomi, že v takovém případě by mohlo být vymáhání dluhu cizím subjektem spojené s určitým bezpečnostním rizikem,“ uzavřel Stuchl.

Krajský policejní šéf Jaromír Kníže tento způsob nakládání s pohledávkami vítá. „Kdybychom měli vymáhat každou takovouto jednotlivou pohledávku, tak zahltíme celé naše právní oddělení. Myslím si, že to má i preventivní charakter a hříšníci už si napříště rozmyslí riskovat pozdější platbu s vysokými poplatky navíc anebo dokonce exekutora,“ prohlásil Kníže.

Policie už uvažuje o tom, že by v budoucnu vypsala soutěž na firmu, která by nesplacené pohledávky přebírala průběžně.