Celkem policisté v ČR v prvních deseti měsících roku řešili 570 případů znásilnění, zatímco loni ve stejném období o 70 méně. Toto zvýšení však podle Kopecké jednoznačně nesvědčí o tom, že by občané ČR byli letos většími násilníky než v minulých letech.

„Je to dáno tím, že oběti těchto zločinů je hlásí mnohem více než v minulosti, i kvůli zavedení psychologické péče pro poškozené ze strany policie a rovněž díky spolupráci se sdružením Bílý kruh bezpečí, které se stará o oběti trestných činů,“ uvedla Kopecká.

Ženy se podle ní dříve více styděly a bály se, že ve svém okolí získají jako oběti znásilnění nelichotivé stigma nebo toho, že při výpovědi na policii či u soudu budou muset opakovaně ono trauma prožívat.

Obětí znásilnění je možná třikrát až čtyřikrát víc

Ani čerstvá čísla však nejsou vypovídající. Některé studie prý odhadují, že obětí znásilnění je v Česku třikrát až čtyřikrát víc, ale zůstanou pro úřady skryté.

Lidé žijící v Česku se však letos obecně dopouštěli výrazně více mravnostních deliktů, nejen samotného znásilnění. Podle Kopecké jde ze všech statistik trestné činnosti o nejvyšší nárůst, a to o víc než 17 procent.

Velký podíl na tom mají občané Libereckého kraje, kde mravnostní kriminalita stoupla o téměř 72 procent. Avšak i v jiných krajích vyjma Plzeňského hlásí policisté vyšší počet těchto skutků, na Karlovarsku dokonce o 46 procent.

Pod mravnostní kriminalitu přitom policie počítá jak znásilnění, tak třeba pohlavní zneužívání, dětskou pornografii či od loňska nově zavedený trestný čin sexuální nátlak.

Toho se dopustí například ten, kdo zneužije svého nadřízeného postavení, aby si vynutil sex. Letos už policie zjistila 23 takových případů.

Praha si polepšila, ale pořád vévodí statistice

Letošní rok prozatím nepřinesl žádnou výraznou změnu v celkovém počtu všech zjištěných trestných činů. Je jich víc než 267 tisíc, což je asi o 1200 méně než loni.

Kriminalita klesla například v Praze či Středočeském kraji, kde shodně ke konci října evidovali o tisíc trestných činů méně než loni. Naopak výrazně vzrostla v Moravskoslezském kraji, a to skoro o dva tisíce skutků, či v Ústeckém kraji, kde jich policisté řešili o osm stovek více.

I přes pozitivní trend v podobě snížení trestných činů však Praha nadále vévodí s nejvyšší zločinností v Česku. Policisté v Praze letos museli řešit více než 23 procent ze všech spáchaných trestných činů v naší zemi.

Policie se však může přece jen pochlubit menším pozitivem. Podle údajů za prvních deset měsíců totiž kriminalisté objasnili o téměř 4000 skutků více než v roce 2010.