Matku za to soud potrestal čtyřmi roky vězení, syn vyfasoval 6,5 roku a dcera šest let. Matka se ale s trestem nesmířila a obrátila se na Ústavní soud (ÚS). Ten ale její stížnost smetl ze stolu jako zjevně neopodstatněnou.

Vychytralá matka do stížnosti k ÚS napsala, že u lékaře, který stav dětí posuzoval, nebyla fyzicky přítomna, a nemohla proto nikoho navádět. Sama je prý negramotná a lehce mentálně retardovaná a nebyla by schopná „oblafnout“ znalce, psychology a pediatry. Navíc uvedla, že odsouzené děti se chovaly jinak než jejich sourozenci, a proto při řešení otázky jejich hmotného zabezpečení jednala v dobré víře.

„Dále stěžovatelka namítá, že se stala obětí tažení vlády proti zneužívání sociálních dávek, které si mohly orgány činné v trestním řízení vyložit tak, že začnou stíhat Romy, kteří pobírají sociální dávky,“ uvedl obhájce ženy.

Pochybení při diagnostice a spoléhání na informace stěžovatelky vysvětlují, proč intelektem nepříliš obdařená stěžovatelka byla s to uvést lékaře v omyl.verdikt ÚS

Podle verdiktu ÚS ale nižší soudy nijak nepochybily, když celé jednání označily za podvod.

„Stěžovatelka se na spáchání trestného činu aktivně podílela podáním žádostí o přiznání plného invalidního důchodu a zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost svých dětí, jakož i poskytováním nepravdivých informací o závažnosti jejich zdravotního stavu. Stěžovatelka kritizuje údajný represivní postup státních orgánů vůči členům romského etnika využívajícím výhod sociálního zabezpečení ze strany státu, avšak z její kritiky není patrno, jaký konkrétní dopad měly mít tyto skutečnosti do jejích ústavně zaručených práv a jak mohly negativně ovlivnit stěžovatelčinu trestní věc,“ napsali do odůvodnění soudci v čele s Michaelou Židlickou.

ÚS také ale upozornil na to, že lékaři a úředníci České správy sociálního zabezpečení postupovali v tomto případě nedůsledně. „Pochybení při diagnostice, nedostatečná pečlivost a spoléhání se na informace poskytnuté stěžovatelkou pak vysvětlují, proč intelektem nepříliš obdařená stěžovatelka byla s to uvést lékaře v omyl,“ dodali soudci.