„Podle svědeckých výpovědí si řidič jednoho z těchto vozidel letos v Brně opakovaně vynucoval přednost v jízdě, když projížděl křižovatkou na červenou za použití světelného a zvukového výstražného zařízení, umístěného na střeše vozidla," řekl mluvčí hasičů Jaroslav Haid.

"Hasiči považují takové jednání za krajně nezodpovědné a velmi nebezpečné pro ostatní řidiče. Osoby řídící taková vozidla k tomu nejsou zvlášť vyškoleny, neprocházejí zdravotními testy, problematický je také technický stav těchto vozidel,“ doplnil mluvčí.

Policisté ve spolupráci s hasiči zadokumentovali tři případy takového jednání a v rukou strážců zákona skončili i dva řidiči. Před policisty se pak jeden z podvodných hasičů prokazoval falešným služebním průkazem inspektora požární ochrany, navíc neoprávněně užíval tabulku „Lékař ve službě“ a k dokonání všeho si výtečník přivlastnil i vysokoškolský titul mgr.

„V této souvislosti také upozorňujeme na možnou situaci, kdy se neznámá osoba může vydávat za příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR vykonávajícího státní požární dozor. Vyzýváme proto veřejnost k opatrnosti,“ dodal Haid.