„Podle svědeckých výpovědí si řidič jednoho z těchto vozidel letos v Brně opakovaně vynucoval přednost v jízdě, když projížděl křižovatkou na červenou za použití světelného a zvukového výstražného zařízení, umístěného na střeše vozidla," řekl mluvčí hasičů Jaroslav Haid.

Podvodní hasiči si své vozy náležitě vyšperkovali.

FOTO: HZS JMK

"Hasiči považují takové jednání za krajně nezodpovědné a velmi nebezpečné pro ostatní řidiče. Osoby řídící taková vozidla k tomu nejsou zvlášť vyškoleny, neprocházejí zdravotními testy, problematický je také technický stav těchto vozidel,“ doplnil mluvčí.

Podvodní hasiči si své vozy náležitě vyšperkovali.

Podvodní hasiči si své vozy náležitě vyšperkovali.

FOTO: HZS JMK

Policisté ve spolupráci s hasiči zadokumentovali tři případy takového jednání a v rukou strážců zákona skončili i dva řidiči. Před policisty se pak jeden z podvodných hasičů prokazoval falešným služebním průkazem inspektora požární ochrany, navíc neoprávněně užíval tabulku „Lékař ve službě“ a k dokonání všeho si výtečník přivlastnil i vysokoškolský titul mgr.

„V této souvislosti také upozorňujeme na možnou situaci, kdy se neznámá osoba může vydávat za příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR vykonávajícího státní požární dozor. Vyzýváme proto veřejnost k opatrnosti,“ dodal Haid.