Kafková za peníze poskytovala neveřejné a interní informace o třímiliardovém dluhu společnosti Cetus. Žalobci ji původně vinili i z toho, že v roce 2006 zmanipulovala prodej této pohledávky. Podle soudů to však udělat nemohla. Dnešní zpřísnění trestu vysvětlil předseda odvolacího senátu Jan Kareš tím, že se žena dopustila trestného činu na velmi význačné pozici. "Její postavení se skoro blížilo postavení veřejného činitele," prohlásil soudce.

Soud zpřísnil tresty všem aktérům kauzy

Kafkovou uplatili podnikatelé Pavel Hrách s Josefem Lopatou prostřednictvím pracovníka ČKA Josefa Tykvy. Obvodní soud za podplácení uložil Tykvovi podmíněný trest, i on půjde ale nakonec do vězení. Městský soud mu vyměřil osmnáctiměsíční nepodmíněný trest. Peněžitý trest 40 000 korun odvolací senát ponechal.

Tresty zpřísnil odvolací senát i Hráchovi a Lopatovi. Namísto osmiměsíčních trestů podmíněně odložených na zkušební dobu tří let uložil každému dvouletý podmíněný trest s pětiletým odkladem a peněžité tresty 600 000 korun. Dnešní rozhodnutí je pravomocné, možné je pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Hrách s Lopatou poskytli Tykvovi na úplatky tři milióny korun, Tykva pak předal Kafkové 400 000 korun. Klíčovým důkazem v případu byly odposlechy, kterých policisté pořídili stovky hodin.

Česká konsolidační agentura spravovala zejména nekvalitní úvěry a pohledávky českých bank a podniků, které na ni byly převedeny při jejich restrukturalizaci v době transformace ekonomiky. Zhruba před čtyřmi lety byla zrušena, její činnost převzalo ministerstvo financí.