"Celkem si řidiči připsali přes šest milionů bodů za téměř 3,25 miliónu bodovaných přestupků a trestných činů. Z tohoto množství více než čtvrtinu tvoří překročení nedovolené rychlosti v obci o méně než 20 kilometrů za hodinu," uvedl mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.

Systém přidělování trestných bodů začal v Česku platit 1. července 2006. V tomto roce výrazně klesl počet mrtvých na silnicích, v následujícím roce však obětí nehod opět přibylo.

Bodový systém funguje tak, že při porušení zákona sbírá řidič vedle pokuty také trestné body. Pokud řidič dosáhne 12 bodů, přijde na rok o řidičský průkaz. Když se naopak 12 měsíců proti zákonu neproviní, čtyři body se mu odečtou.

Čisté bodové konto má podle Nováka stále 5,8 miliónu řidičů. Necelých 5000 řidičů získalo po "vybodování" znovu alespoň jeden trestný bod. První řidič se "vybodoval" 66. den od zavedení systému. Nejvíce řidičů, celkem 108, nasbíralo 12 bodů 15. dubna 2009.

Ženy jsou opatrnější než muži

Statistiky ministerstva také jasně ukazují, že ženy jsou za volantem opatrnější než muži. Většinou se dopouštějí přestupků s nižším bodovým ohodnocením. Zatímco u jednobodových přestupků činí podíl žen asi 17 procent, u sedmibodových je to jen méně než sedm procent.

Kromě malého překročení rychlosti v obci řidiči nejčastěji porušují povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (17 procent přestupků) nebo jezdí nepřipoutaní či bez přileb (15 procent).

"Pokud se na to podíváme z toho pohledu, že zhruba 80 procent řidičů, kteří se dopustili bodovaného přestupku, se opakovaně přestupku nedopustili a další body jim nepřibyly, tak si myslím, že tam pozitivní efekt je," řekl ČTK ředitel dopravní policie Leoš Tržil. Zbylých 20 procent přestupců si podle něj z bodového systému těžkou hlavu nedělá. Připustil, že bodový systém se mohl zčásti podílet na změně chování řidičů, což mohlo přispět k poklesu nehodovosti i nížšímu počtu mrtvých na silnicích.

Od srpna bude platit nové bodování 

Tržil uvítal již schválenou změnu zákona, která zredukuje počet bodovaných přestupků a začne být účinná od 1. srpna. "Je dobře, že hrubé ohrožující přestupky jsou bodovány a ty, které až tak problémové nejsou, jsou bez bodu," dodal.

Mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota hodnotí bodový systém kladně. Podle něj ho v různých podobách mají nejvyspělejší státy západní Evropy a žádný z nich od něj neodstupuje. Nicméně zástupce motoristů kritizoval ustanovení novely silničního zákona, podle které řidič s malým množstvím alkoholu nebude od srpna obodován. "Alkohol za volant nepatří," podotkl.

Bodový systém od svého počátku prošel drobnými úpravami a od 1. srpna dozná poměrně výrazných změn. Dlouho připravovaná novela silničního zákona zredukuje počet bodovaných přestupků ze 44 na 27.

Řidiči už nebudou dostávat trestné body třeba za malé překročení rychlosti a malé množství alkoholu. Přidělení bodů nebude nově hrozit ani za překročení povolené rychlosti v obci nejvýše o pět kilometrů v hodině, mimo obec o deset kilometrů za hodinu. Dva body místo tří budou postihem za držení telefonu při jízdě. Zrušeny budou i bodové tresty za nerozsvícená světla nebo za nerespektování příkazové značky.

Nejčastější páchané bodované přestupky
PřestupekBodyPodíl
1. Překročení povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h225,7
2. Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky117,3
3. Nepřipoutání se nebo neužití přilby215,5
4. Nerozsvícení světel17,9
5. Překročení povolené rychlosti v obci o 20 km/h a více36,2
6. Telefonování35,8
7. Překročení povolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/h25,4
8. Překročení povolené rychlosti mimo obec o více než 30 km/h31,9
9. Nezastavení na signál, který mu to přikazuje51,6
10. Řízení pod vlivem návykové látky71,6
Ostatní11,1 
Zdroj: ministerstvo dopravy