„Vstoupil do její pošty, celou si ji přečetl, korespondenci překopíroval a část pošty odstranil. Následně vstoupil do jejího profilu na Facebooku a jejím jménem odeslal nevhodnou poštu bývalým nadřízeným do zaměstnání manželky,“ řekl mluvčí policie Petr Gřes.

Mnozí lidé si podle policistů neuvědomují, jak důležité je nesdělovat nikomu svá přístupová hesla a kódy. Následky mohou být dalekosáhlé, přeci jen jde o zásah do osobních práv jedince.

„Je vhodné jakoukoli zprávu, kterou nechci, aby někdo třetí spatřil, prostě úplně vymazat. A to ať se jedná o zprávy na emailech, konverzaci na sociálních sítích či SMS zprávy v mobilních telefonech. Stává se také, že nechtěně jedním kliknutím přepošlete někomu něco, co se jej netýká nebo naopak, a komplikace jsou tu. Vzít se to však již nedá zpátky,“ doplnil mluvčí.

Trestní zákoník:
Každý kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci majetkové hodnoty.
Ten kdo neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací, či neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta zákazem činnosti nebo propadnutím věci majetkové hodnoty.