Proti tomu se odvolal obžalovaný i státní zástupce. Darebníkovi navíc byla uložena i zabezpečovací detence.

Zvrhlé praktiky násilník prováděl loni v polovině června v Kopřivnici, Valašském Meziříčí, Kroměříži, Holešově a Bystřici pod Hostýnem. V pěti případech s nožem v ruce pod pohrůžkou zabití přinutil či se pokusil přinutit dívky k různým sexuálním praktikám, směřujícím k jeho pohlavnímu uspokojení.

Nešťastnice i vhodné místo si předem vyhlédl, zaútočil ve výtahu, v parku a na chodbě panelového domu. Následně obětem vyhrožoval zabitím, pokud by komukoliv cokoli sdělily. U jedné z nezletilých dívek se rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Zpřísnění kvalifikace je na místě. Desetiletý trest je ale přiměřený. Rozdíl je pouze v tom, že Darebník ho vykoná ve věznici se zvýšenou ostrahou.předseda soudu

Státní zástupce usiloval u VS o zpřísnění právní kvalifikace ve vztahu k zločinu vydírání a tím i o vyšší trest při horní hranici zákonné sazby (5 až 12 let). Obžalovaný zase požadoval vrácení věci KS s tím, nejsou správné závěry znaleckého posudku. Znalec se prý nezabýval vývojem jeho sexuální deviace, která mohla ovlivnit jeho jednání.

VS však uznal jen argumenty státního zástupce, trest však přesto ponechal v původní podobě.

„Zpřísnění kvalifikace je na místě. Desetiletý trest je ale přiměřený. Rozdíl je pouze v tom, že Darebník ho vykoná ve věznici se zvýšenou ostrahou. Pro zařazení do mírnějšího typu věznice, kterou mu stanovil krajský soud, nejsou důvody,“ vysvětlil předseda senátu olomouckého VS Petr Angyalossy.