„Muži hrozí až osmileté vězení,“ řekl ve středu mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. Podle kriminalistů 42letý muž stále působí ve své funkci.

Obviněn byl z porušování závazných pravidel hospodářského styku, z pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Zákon podle policistů porušoval mezi roky 2007 až 2009, stíhán je na svobodě.

Manažer podle policie během let 2007 a 2008 připravil nemocnici nejméně o 3,2 miliónu korun kvůli uzavírání nevýhodných nájemních smluv s jednatelem ostravské soukromé společnosti na pronájmy osobních automobilů. Auta byla podle smlouvy pronajata na tři roky, měsíční nájem se pohyboval za jednotlivá vozidla od 23 000 do 54 000 korun, celkem za 11 miliónů korun.

 

Tím měl vědomě rozdělit předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod finanční limity stanovené zákonem o veřejných zakázkách, v důsledku čehož došlo k navýšení celkové ceny pronájmumluvčí protikorupční policie Roman Skřepek

 

"Tím měl vědomě rozdělit předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod finanční limity stanovené zákonem o veřejných zakázkách, v důsledku čehož došlo k navýšení celkové ceny pronájmu," uvedl Skřepek. Firma tak byla neoprávněně zvýhodněna a manažer tím podle policistů kromě škody porušil povinnost spravovat cizí majetek.

Kriminalisté manažera podezírají také z nezákonného postupu při vypisování veřejných zakázek na nové přístroje během let 2007 až 2009. "V souvislosti s veřejnou soutěží měl zadat výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že se jedná o doplnění a úpravu původní dodávky, přestože věděl, že se nejedná o modernizaci stávajících, ale o nákup zcela nových přístrojů. Hodnota zakázek se přitom pohybovala v desítkách milionů korun," doplnil Skřepek.

Nemocnice kvůli němu podle policistů také přišla o nejméně 6,2 miliónu korun kvůli nevýhodnému uzavírání smluv na poradenské činnosti v oboru interních auditů, na konzultační činnost v oblasti personálního poradenství a strategického řízení lidských zdrojů. "V zadokumentovaných případech však zvolil nehospodárný postup, a porušil tak jiné právní normy. Dále řádně neplnil své povinnosti podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě tím, že úmyslně nevyužil možnosti vlastního interního auditu, čímž úmyslně porušil uloženou povinnost spravovat cizí majetek," dodal mluvčí.

Dvaačtyřicetiletý muž, který podle policie ve své funkci stále působí, byl obviněn z porušování závazných pravidel hospodářského styku, z pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Policisté jej stíhají na svobodě.