V rámci akce Asanace nutila komunistická tajná policie koncem 70. a počátkem 80. let vytipované signatáře Charty 77, aby si podali žádost o vystěhování do ciziny.

Dlouhá doba od spáchání trestného činu a skutečnost, že dosud nebyli soudně trestáni, jsou podle žalobkyně Jany Hercegové polehčující okolnosti, které umožňují, aby byl obžalovaným vyměřen podmíněný trest.

Další polehčující okolnost spatřuje v tom, že těmto lidem umožnil páchat zločiny nedemokratický režim, který dnes už neexistuje. Žák se na rozdíl od ostatních do akce Asanace zapojoval velmi aktivně a osobně se podílel na šikanování disidentů, proto si také zaslouží přísnější postih, míní žalobkyně.