Existuje podezření, že peníze z evropských dotací určené na likvidaci starých pražců skončily v kapsách zainteresovaných firem. Redakce jména firem zná, ale s ohledem na náhubkový zákon je v souvislosti s trestním řízení nemůže zveřejnit.

„Obvinění muži v rozporu s právními předpisy ukládali nebezpečné odpady, a tím ohrozili životní prostředí. Svým činem získali značný prospěch,“ řekl náměstek krajského policejního ředitele Jaromír Kníže.

Právo už o případu jako první informovalo minulý měsíc v souvislosti s miliónovými pokutami, které za porušení zákona o odpadech udělila Inspekce životního prostředí čtyřem podnikatelským subjektům.

Obvinění manažeři a zaměstnanci

Trestní odpovědnost je ale nyní na konkrétních lidech. Podle informací Práva stíhá policie dva manažery a tři zaměstnanci firmy, která stavbu prováděla  Mezi obviněnými je i znalec státního zkušebního ústavu .Ten vydal osvědčení o tom, že vytěžený materiál je nezávadný, přičemž měl zkreslit údaje o množství  škodlivin a toxických látek v něm obsažených.

Návoz tvořil ze šedesáti procent materiál ze železničního svršku včetně pražců a kabelů. Zbytek byl demoliční odpad. "Rozbor ukázal zvýšený obsah ropných látek a dalších jedů. Například u arsenu jsme naměřili překročení limitu až o 173 procent,“ konstatoval šéf plzeňského inspektorátu ČIŽP Zbyněk Sevelka.

Část materiálu skončila například na pozemcích firmy, kterou spoluvlastní starosta České Kubice Vladimír Koranda (SNK). „Chtěli jsme materiál použít jako podkladní vrstvu pro stavbu asfaltových cest. Bylo to pro nás výhodné, protože firma, která nám ho dodala, za něj nic nechtěla. Deklarovala nám to jako použitý výrobek s certifikátem o kvalitě, který vydal státem uznávaný zkušební ústav,“ prohlásil Koranda.

Zpochybňují rozbor inspekce

Certifikátem od státní zkušebny se ohání též ředitel firmy, která rekonstrukci kolejiště prováděla a kontaminovaný materiál nechala navézt na soukromé pozemky.

„Kromě nezávislého ústavu jsme si udělali ještě vlastní rozbor, který byl také negativní,“ prohlásil šéf podniku. Na otázku, jak si tedy vysvětluje výsledky rozborů inspekce, odpověděl, že nikdo z jeho firmy nebyl inspektory k odběru vzorků přizván, což může vyvolat určité pochybnosti o regulérnosti takového rozboru.

„Navíc vzorky byly odebrány s časovým odstupem a  kdokoliv tam mohl na to místo navést cokoliv,“ hájil se první muž firmy.  Dále tvrdí, že firma na celé transakci nevydělala ani korunu. „Investorovi jsme si naúčtovali pouze odvoz materiálu. Šlo o ještě nižší částku, než jsme sami zaplatili dopravci,“ uzavřel  ředitel.