Auditoři ministerstva došli k závěru, že Haguess peníze od státu neměl vůbec dostat.

„Z důvodu řady nejasností v celém procesu přidělení a užití dotace a vyhodnocení projektu předalo ministerstvo vnitra celou dokumentaci orgánům činným v trestním řízení,“ uvedla Malíková. Ministerstvo teď podle ní závěry auditu, s nimiž se Právo mělo možnost seznámit, vyhodnocuje, aby mohlo rozhodnout o dalším postupu.

„Tím může být i řízení o odnětí dotace či podaní podnětu na příslušný finanční úřad,“ dodala mluvčí. Podle vnitra došlo k pochybení jak na straně bývalého ministerstva informatiky (MI), které dotaci poskytlo a mělo podle Malíkové průběžně kontrolovat účelnost jejího využití, tak na straně firmy Haguess.

Stránský: Vše už prověřil finanční úřad

Ta získala dotaci od úřadu, v jehož čele stála ministryně za US-DEU Dana Bérová, na začátku roku 2006, tedy jen pár měsíců před získáním lukrativní zakázky na opencard od pražského magistrátu.

Účelová dotace byla firmě poskytnuta především na projekt čipové karty, který se však nemohl realizovat bez toho, aniž by o několik měsíců později nebyla pražskou samosprávou vypsána zakázka na opencard.

Jednou z klíčových osob řešitelského týmu podpořeného projektu byl současný ředitel Haguessu Petr Stránský, tehdy ještě v roli poradce firmy. „Výsledky auditu sice neznám, čerpání dotace však již zhruba před rokem a půl kontroloval Finanční úřad pro Prahu-západ a neshledal v něm žádné problémy,“ řekl včera Právu Stránský.

Podle závěrů auditu ministerstva vnitra ale MI nemělo Haguessu dotaci vůbec poskytnout, a to kvůli nedodržení hned několika podmínek. Mezi nesrovnalosti patří třeba i fakt, že žádost Haguessu o zařazení do výběrového řízení je datována 9. 12. 2006, ačkoli termín pro podání žádosti byl do 9. prosince 2005. Firma rovněž nedodala některá požadovaná potvrzení a nedodržela podmínky závazné osnovy, podle které měl být projekt realizován.

„Ani poskytovatel dotace MI ani příjemce dotace firma Haguess si neplnily své povinnosti. Při řádném průběhu by akce byla ukončena k 15. 1. 2007,“ píše se ve zprávě auditorů. Některé části projektu však nebyly realizovány dodnes. Systém, na který Haguess dotaci čerpal, měl mimo jiné už v roce 2007 propojit multiaplikační čipové karty Prahy a Liberce.

Předložená dokumentace k projektu Haguessu byla podle auditorů „neúplná“ a chyběly v ní originály dokumentů. Doložené doklady potom byly i „nepodepsané, nedatované, rozešité, neseřazené a bez časové posloupnosti, údaje v nich byly přeškrtávané a přepisované“.

Podle vyjádření exministryně Dany Bérové její ministerstvo rozhodlo o dotaci „na základě doporučení Fóra pro vysokorychlostní internet, ve kterém byli lidé navržení odbornými organizacemi a asociacemi“.