Pětačtyřicetiletá úřednice o svém nadřízeném tvrdí, že si s ní chtěl v minulosti prohlížet pornografické obrázky, a když odmítla, začal ji šikanovat. Žalobou na město se domáhá omluvy, finančního odškodnění či přiznání osobního ohodnocení.

Návrh soudce Petra Bláhy, aby obě znesvářené strany usilovaly o mimosoudní vypořádání, nebylo jednoduché prosadit a v jednu chvíli to vypadalo, že se toto úsilí zhatí. Právní zástupce úřednice Václav Hajšman požadoval, aby radnice alespoň u nejkřiklavějších skutků uznala, že její jednání nebylo v pořádku.

Podle něj by se tím potvrdilo, že vůli po mimosoudním vypořádání, míní vážně. Poukázal mimo jiné na upozornění o porušení pracovní kázně, které žena obdržela za to, že se zdržela na pracovišti po pracovní době. Že šlo v tomto případě o nestandardní postup ze strany zaměstnavatele, si myslí i soudce. "Pokud by tohle bylo porušení pracovní kázně, mnohý z nás už by asi byl bez místa," poznamenal Bláha.

 "Zdržování po pracovní době je opravdu porušování pracovní kázně?"

Tajemnice městského úřadu Eliška Holková uvedla, že radnice má rovněž zájem o smír, ale nechce předjímat, že šlo o zásadní pochybení zaměstnavatele, když se opomíjí kontext. "Zdržování po pracovní době je opravdu porušování pracovní kázně? Pokud si to myslíte, tak nemá cenu jednat," prohlásil v jednu chvíli právník.

Holková opáčila, že za situace, jakým způsobem se úřednice chovala, byly pro toto upozornění důvody. Po přestávce na rozmyšlenou, kterou si žalující strana vyžádala, ale nakonec připustila, že některé jednání ze strany města mohlo nést znaky nestandardnosti. Totéž ale prohlásila o chování, k němuž se uchylovala úřednice. "Nechceme být ti, kteří by bořili nějaké smírné řešení. Za předpokladu, že to v nejhorším případě způsobí prodloužení řízení o jeden měsíc, tak se o to pokusíme - zkusíme jednat," řekl Hajšman.

 Mimosoudní dohoda se prý doslova nabízí

Mimosoudní dohoda se podle Bláhy doslova nabízí. Tvrdí navíc, že neexistuje právní předpis, jenž by tuto situaci řešil. Novelizovaný zákoník práce podle něj nestanovuje způsoby ochrany proti diskriminaci a odkazuje na antidiskriminační zákon. Tuto normu ale aplikovat nelze, neboť důvodem údajné diskriminace není například pohlaví, sexuální orientace či rasový původ. Doporučoval by proto spíš žalobu na ochranu osobnosti, kdy by žalovanou stranou nebyla radnice, ale příslušný vedoucí odboru.

Úřednice tvrdí, že na počátku bylo sexuální obtěžování, které ale už dál nepokračovalo, a přišla na řadu šikana. Jejím důvodem prý byla žárlivost, zhrzená ješitnost a závist. Vedoucí odboru, který se úterního jednání nezúčastnil, to podle listinných důkazů odmítá. Podle Bláhy bylo skutečně zjištěno rozesílání pornografie z pracovních e-mailů, adresátem ovšem nebyla jen žalobkyně, ale i ostatní úředníci. Podle soudce je ale toto jednání nadřízeného každopádně problematické.

Některým nárokům žalobkyně však lze podle soudce jen stěží vyhovět. Podle něj není například možné přiznání osobního příplatku za dobu, kdy byla na nemocenské. Otázkou také je, zda lze posuzovat jako diskriminaci odejmutí souhlasu s vedlejší pracovní činností v prostorách radnice. Soudce nicméně ocenil osobní statečnost úřednice, protože podobné spory podle něj nejsou běžné.

Žena byla od loňského února na nemocenské, kvůli šikaně prý musela i vyhledat pomoc psychologa. Letos v březnu se opět vrátila do práce. Nerovné zacházení ze strany nadřízeného ale podle ní pokračuje, Holková to odmítá. "Já takové signály nemám a myslím si, že k ní postupujeme úplně stejně jako ke každému jinému zaměstnanci městského úřadu," uvedla.

Podotkla, že radnice má 170 zaměstnanců a jejich práci je třeba organizovat. "Vrátila se po dlouhodobé pracovní neschopnosti, zajistili jsme jí školení a tak dále. Je pravda, že ne ve lhůtách, které si ona představovala. Když si ale zaměstnanec vzpomene, že chce být teď hned proškolen, tak není ve schopnostech zaměstnavatele, aby to teď hned udělal," namítla.

Zda se obě strany dohodly, či nikoliv, musejí soudu oznámit do tří týdnů. Další jednání v případu se u rakovnického soudu uskuteční 15. června.