Shromáždění příznivců zrušené Dělnické strany vzniklo samovolně a bez povolení po soudním rozhodnutí o zrušení této politické strany. Proti shromáždění zasáhly policejní pořádkové jednotky.

Zadržený příznivec DS

Zadržený příznivec DS

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Policii se kolem jedné hodiny odpoledne podařilo průvod ukončit. Policejní opatření se přesunula k Příční ulici, kde má šéf Dělnické strany Tomáš Vandas vypovídat. Policie zůstává v pohotovosti. Podle informací Práva byl jeden z účastníků akce zadržen.

Video

Dělnická strana skončí, rozpustil ji Nejvyšší správní soud

Na výzvy policie k opuštění prostoru demonstranti nereagovali, proto zasáhli těžkooděnci. Účastníci akce skandovali hesla jako "svobodu, policie fuj, policejní stát".

Video

Reakce na rozpuštění Dělnické stran (ČTK)

Nejvyšší správní soud rozpustil Dělnickou stranu
Další extremisté čekali venku.

Příznivci Dělnické strany čekají před soudem při rozhodnutí o rozpuštění tohoto politického subjektu..

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Po prvních strkanicích se pochod několika desítek protestujících vydal středem města Rašínovou ulicí, kde je však kordon policejních těžkooděnců zastavil.

Příznivci DS se snažili městem doprovodit své lídry na policejní služebnu na druhém konci města, kde mají podat vysvětlení ke svým výrokům během demonstrace loni na prvního máje.

Policie však tento pochod považuje za nepovolenou demonstraci.

Předseda Dělnické strany Tomáš Vandas (vlevo)

Předseda Dělnické strany Tomáš Vandas (vlevo)

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Zeman byl náhodou v Brně

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uvítal také předseda Strany práv občanů Miloš Zeman, jenž byl zrovna v Brně.

Před novináři zároveň vyjádřil určité pochybnosti. „Nebudete mě podezřívat z jakýchkoliv sympatií vůči Dělnické straně (DS), ba právě naopak. Pouze si kladu otázku, zda rozpuštění jakékoli strany nemůže mít kontrární (protichůdné) afekty, spočívající v tom, že tato strana získá ódium mučedníků, přejmenuje se a bude pod jiným jménem znovu provozovat svoji činnost,“ prohlásil Zeman.

Nemá nic proti zákazu jakékoli politické strany extremistického typu a nepochybuje o tom, že DS takovou stranou je. Domnívá se, že by DS měla být totálně zničena. Avšak „demokratickým, to jest volebním způsobem,“ uzavřel Zeman.