Bureš má totiž jako místopředseda soudu na starosti mimo jiné i dodržování soudcovské etiky a vyřizování stížností na práci soudců. V loňském roce podle Motejla Bureš nedostatečně prošetřil stížnost na nevhodné chování soudce Vojtěcha Trojánka, kterého nepotrestal, i když podle názoru ombudsmana měl.

Na Trojánka si stěžovalo sdružení Občané za svá práva kvůli tomu, že nedovolil veřejnosti v soudní síni pořizování zvukového záznamu a místo toho prohlásil jednání za neveřejné.

Motejl Burešovi klade za vinu, že s Trojánkem nezahájil kárné řízení. "Dle mého názoru tak Jaroslav Bureš jako soudce jmenovaný do funkce místopředsedy Vrchního soudu v Praze závažným způsobem porušil povinnosti spojené s výkonem státní správy soudů,“ odůvodnil svůj krok Motejl.

Podle něj by měl být Bureš potrestán snížením platu o dvacet procent na dobu půl roku. Samotnému Trojánkovi už za jeho pochybení udělila výtku ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.