Fori obhajoval člověka, o němž ještě během řízení prohlásil, že by zasloužil trest smrti za to, co udělal. Komoře také vadilo, že během řízení poskytoval rozhovory a v nich se od obhajoby Nováka distancoval. Podle mluvčí ČAK Ivy Chaloupkové je takové chování nepřípustné.

"Pan advokát se nechal na vlastní žádost vyškrtnout ze seznamu advokátů," uvedla mluvčí. Advokát by měl podle ní hledat polehčující okolnosti u všech obhajovaných klientů.

Trest smrti

"V případě, kdyby existoval trest smrti, tak věřím, že dostane trest smrti. To je můj názor," říkal právník před vyhlášením rozsudku.

Novák byl odsouzen na doživotí.