Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření. Podle rozsudku míval obžalovaný dívku svěřenou ke hlídání. Loni 2. října s ní byl o samotě, osahával ji a zneužíval ji i jiným způsobem. Pro dívku to byl bolestivý zážitek, a jak uvedl soudní znalec, v důsledku toho se u ní nejprve rozvinula krátkodobá akutní reakce na stres, která bezprostředně přerostla do plně rozvinuté posttraumatické stresové poruchy, trvající do letošního jara.

Obžalovaný vinu odmítl s tím, že vnučka lže, k čemuž ji přiměla její matka kvůli tomu, že se s ní jeho syn právě rozváděl. „U toho, co je napsáno v obžalobě, jsem nebyl. Nemám k tomu co říci,“ řekl.

 

Matka dívky záležitost odmítala řešit přes policii. Šlo jí jen o to, aby ochránila dceru před tím, aby se to opakovalo.státní zástupce


Jeho obhájce navíc zpochybnil i tvrzení, že stresovou poruchu utrpělo děvče kvůli tomu, co jí její příbuzný údajně prováděl. Poukázal na to, že krátce před tím bylo dítě svědkem vážného konfliktu svých rodičů s následným pokusem matky o sebevraždu.

Připomněl také, že matka dívky se obrátila na dětské psychology až téměř dva měsíce po údajném zneužívání.

Státní zástupce ale připomněl znalecké posudky, hovořící poměrně jednoznačně o tom, že si dítě zážitek nevymyslelo. Odmítl rovněž, že za celou věcí stojí úmysl matky. „Ze všech svědectví vyplynulo, že matka dívky záležitost odmítala řešit přes policii. Šlo jí jen o to, aby ochránila dceru před tím, aby se to opakovalo,“ prohlásil.

Soud se k jeho názoru přiklonil. Akceptoval však i polehčující okolnosti, neboť obžalovaný dosud nebyl trestán a skutek provedl ve stavu snížené příčetnosti kvůli svému zdravotnímu stavu. Zákonná trestní sazba je pro tyto trestné činy v rozmezí pět až dvanáct let.