Univerzální dědička majetku otce Alexandra von Ditrichštejn se domáhá, aby okresní soud rozhodl, že mikulovské panství bylo v den smrti jejího otce v jeho vlastnictví. Případný kladný výrok soudce se má stát základem pro vyvolání dědického řízení, bez kterého nemůže reálně uplatnit nárok na majetek.

„Je to především řešení takzvané předběžné otázky pro potřeby dědického soudu. Ten není v naší soustavě soudem nalézacím. Rozhodne, podle předložených důkazů ale Ditrichštejn není v katastrech jako vlastník. To by měl udělat tento soud, pokud se k tomu postaví, jak by měl a nebude dbát žádných tlaků zvenčí,“ řekl právník Ditrichštejnové Jaroslav Čapek.

Argumentuje tím, že v dokumentech o konfiskaci majetku Okresní správní komise v Mikulově byl uveden nejen Alexandr, ale v té době již desítky let nežijící Hugo a Olga von Ditrichštejn.

„Rozhodnutí je pravomocné, až je dostane každý adresát, aby je mohl případně připomínkovat. Ten dokument tedy nikdy nenabyl právní moci a Československo, nyní Česká republika, ten majetek nenabyla řádným způsobem,“ tvrdí Čapek. Zjevně chce pomoci k vrácení majetku rodu ne popřením Benešeových dekretů, ale zpochybněním legálnosti procesu vyvlastnění.

Ditrichštejnová nežaluje soukromé vlastníky

Žaloba nyní v osmi případech směřuje na Českou republiku a její Agenturu ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo Obrany, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, samostatně proti státním podnikům Lesy České republiky a Povodí Moravy, dále proti Pozemkovému fondu a nakonec i Jihomoravskému kraji.

„Po mém klientovi chce především mikulovský zámek s hrobkou a značné množství pozemků, které jsou vypsány na několika listech,“ řekl právník JMK Aleš Pejchal. „Věřím, že jste si všimli, že mezi žalovanými není jediný soukromý subjekt. Princezna si nepřeje žalovat soukromé vlastníky,“ upozornil Čapek.

Právníci žalovaných subjektů ale jednoznačně oprávněnost sporu odmítají. Rozhodující pro konfiskaci majetku podle nich nebyla nějaká vyhláška, ale dekret č. 12/1945, tedy Benešovy dekrety. Podobné případy již několikrát posuzoval Ústavní soud a jeho závazný nález praví, že o konfiskaci rozhodl výše zmíněný dekret a nelze ji zpochybňovat prostřednictvím formálních závad.

Soud s Kinským je precedens

Podle Čapka ale existují další rozhodnutí soudu, která potvrzují jeho pohled na věc. „Pokud se k tomu soudce postaví, jak by měl, to znamená pokud bude statečný a odolá tlakům zvenčí a bude rozhodovat spravedlivě, měl by být důvod pro dědické řízení,“ řekl Čapek s tím, že po překvapivém úspěchu hraběte Kinského byla domácí politická scéna verdiktem zaskočena a dělá vše proto, aby se podobné verdikty neopakovaly.

Soudní líčení o žalobě Ditrichštejnů zatím naplánoval soudce Přemysl Klas na dva dny. Jednání se prodlužuje nutností tlumočení do španělštiny, která je úředním jazykem v Argentině, nynějším bydlišti Ditrichštejnové. Zda soud v pátek vynese rozsudek, zatím není zcela jisté. Bez ohledu na spor má dědička rodu Ditrichštejnů dobré vztahy s vedením mikulovského zámku. Výstavu o historii rodu v prostorách památky, nynějšího krajem zřízeného Regionálního muzea v Mikulově, doplňují dokonce i obrazy z rodinných sbírek.