Provoz ve směru na Brno je veden v odstavném pruhu a před místem se tvoří dlouhé kolony. Mnozí v nich nechtějí stát a raději sjedou přes pole na blízkou silnici, přes niž místo objedou a zpět se vrátí na sjezdu na 141. kilometru. V místě, kde opouštějí dálnici jsou vyježděné koleje.

“Nebezpečné to určitě je a hlavně je to zakázané, protože pravidla silničního provozu zakazují najíždět a sjíždět z dálnice na jiném místě, než na místě k tomu určeném," řekl dopravní expert Stanislav Huml.

"Jela jsem tamtudy v pátek v noci, provoz byl velký a zhruba uprostřed kolony stál člověk v zelené vestě a provoz z dálnice na pole odkláněl, každý se zastavil a rozmýšlel si, jestli dál stát v koloně nebo pokračovat po svahu dolů přes pole. Byla tma, nebylo tam pořádně vidět a provoz se tím víc brzdil, jak se každý rozmýšlel," řekla Novinkám jedna z řidiček.