Možná ti stejní lidé chtěli později Mandíkovi prodat informace, které mohl využít k tomu, aby zachránil část mnohamiliónového majetku firmy a aby si lépe připravil obhajobu pro trestní řízení.  

Právo má důkazy o tom, že v průběhu vyšetřování došlo k úniku citlivých informací.  

Zvláštní věci se začaly dít po propuštění Mandíka z vazby. Kontaktoval ho člověk, který mu předal  seznam tří desítek vozidel firmy Setadiesel v hodnotě přes 44 miliónů korun s tím, že  celníci chtějí tato vozidla kvůli daňovému dluhu nechat zabavit.

„Řekl mi, že se do 48 hodin dostaví do firmy zaměstnanci celní správy a obstaví vozidla. Přitom mi předal seznam vozidel, kterých se to má týkat. Naznačil, že by bylo vhodné vozidla nechat okamžitě převést na někoho jiného. Za tuto službu si řekl o osm miliónů korun s tím, že se ještě ozve,“ popsal Právu průběh schůzky s neznámým mužem Mandík.

Hned vše oznámil

Sám hned celou záležitost oznámil. „Myslel jsem si, že je to nějaká provokace, aby mě dostali zpátky do vazby,“ dodal k tomu.

Vyšetřování později ukázalo, že dokument skutečně pochází od celníků. Odpovídal pracovní verzi seznamu motorových vozidel , který byl součástí rozhodnutí o zástavním právu. Viníka  policisté nezjistili a případ odložili s tím, že sice došlo k trestnému činu, ale nelze ho prokázat  konkrétní osobě.  

V usnesení o odložení případu vyšetřovatel konstatuje, že po vyhodnocení shromážděných materiálů dospěl k závěru, že evidentně došlo k úniku dat z Celního úřadu v Mostě, za což může být odpovědný pouze některý z pracovníků tohoto úřadu. Dále policista v dokumentu uvádí, že bylo prokázáno podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. 

Jen čtyři lidé mohli seznam vynést

Právu se v této souvislosti podařilo zjistit, že s předmětným seznamem přišli do styku jen čtyři lidé na Celním úřadu v Mostě. Někdo z nich zřejmě seznam vynesl. „Celní úřad Most eliminoval možnost dalších případných úniků informací přijatým režimovým opatřením, spočívajícím v oběhu dokladů a zúžení okruhu pracovníků pracujících na tomto případu,“ reagoval na celou záležitost mluvčí Celního ředitelství v Ústí nad Labem Jiří Nejedlý.

Stejnou cestou, jakou dorazil seznam vozidel, obdržel Ladislav Mandík další choulostivý materiál. Podle hlavičkového papíru  pochází z oddělení pátrání a kontroly Celního ředitelství Ústí nad Labem a nese název "Podrobné vyhodnocení akce čistič“. 

Právo má dokument k dispozici. Jsou v něm detailně popsána operativní zjištění včetně vyhodnocení telefonních odposlechů a dalších informací například i o tom, že lidé zapleteni do této kauzy disponují rozsáhlým majetkem, mají osobní kontakty na politiky, státní úředníky, úředníky samosprávy, příslušníky policie a celní správu.

Je to nová informace, říká mluvčí celníků

Z formulace vydaného usnesení o zahájení trestního stíhání Mandíka a dalších osob je nepochybné, že z tohoto interního materiálnu celní správy vycházela i policie. Jak Právo vypátralo, tento interní materiál celníků není součástí trestního spisu, alespoň ne té části, se kterou se může seznamovat advokát obviněného. 

Je  tak s podivem, že se tento dokument dostal do ruky podezřelému, a to v době, kdy trestní řízení proti němu není ještě skončené. „Tato informace je pro nás zcela nová a je potřeba ji nejprve prověřit, popřípadě vyšetřit,“ sdělil k tomu mluvčí celníků.

Vyšetřování kauzy spojené se společností Setadiesel stále ještě pokračuje. Z krácení daně a účasti na zločinném spolčení je obviněno celkem 17 osob. Setadiesel podle policie údajně zneužila povolení k výrobě spotřební daní nezatíženého produktu s obchodním názvem  změkčovač epoxidových pryskyřic, který produkovala ve složení odpovídajícímu motorové naftě, a prodávala ho jako nezdaněnou naftu. Státu tak vznikla škoda 154 miliónů korun.