Alarmující informace vyplývají ze zprávy o činnosti státního zastupitelství za loňský rok, kterou aktuálně zveřejnil úřad Nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké.

„Do budoucna, zejména pro nejbližší budoucnost, nelze vyloučit nárůst trestné činnosti v souvislosti s přetrvávajícími ekonomickými problémy, což může výrazněji postihnout zvláště migranty, zejména osoby migrující nelegálně za prací, u nichž navíc varují vrchní státní zastupitelství před reálnou hrozbou zapojení těchto osob v souvislosti s jejich deprivací do zločinu včetně organizovaného,“ upozorňuje zpráva.

Ta vychází ze souhrnných hlášení obou vrchních státních zastupitelství v Praze a v Olomouci, která se zase opírají o informace z jednotlivých krajů.

V Plzni jich je nejvíc

Pražské vrchní státní zastupitelství tak upozorňuje například na kalamitní situaci v západních Čechách. „Plzeň je městem s největším počtem dlouhodobě pobývajících cizinců, zejména Asijců, Ukrajinců, Rumunů,“ píše se ve zprávě. Právě v Plzni vznikala v uplynulých letech rozsáhlá průmyslová zóna, v současné době však podniky utlumují výrobu a cizince propouštějí.

„Nemají peníze na cestu do vlasti, jsou zadluženi u různých pracovních agentur, na jejich cesty skládaly peníze celé rodiny či vesnice,“ varuje zpráva s tím, že právě těmto lidem bezprostředně hrozí, že budou vtaženi do kriminálního prostředí.

„Přihlédneme-li navíc, z jakých životních podmínek pocházejí, tzn. často z oblastí, kde lidský život nemá cenu, k tomu přistoupí jejich bezvýchodná situace, lze se obávat velkého ohrožení bezpečnosti občanů,“ konstatuje zpráva žalobců.

Pachateli i oběťmi

Z obsáhlé zprávy dále vyplývá, že zatímco celková kriminalita v Česku stagnuje, posuny uvnitř zločinecké scény se nejčastěji dotýkají právě cizinců. Ti zde figurují jako pachatelé i oběti.
Žalobci loni zaznamenali zvýšený počet případů obchodování s lidmi, a to zejména v souvislosti s prostitucí, nucenými pracemi či jinými formami vykořisťování.

„Objevila se i nová forma spočívající v donucení k výkonu práce a s tímto spojeným vykořisťováním u dělníků přivážených ze zahraničí pod slibem zajištění práce,“ popisuje zpráva NSZ.
Pro českou policii a justici je často těžké podobné praktiky odhalovat. Oběti se bojí vypovídat a často pocházejí z tak primitivního chudého prostředí, že, jak konstatuje zpráva z Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, „vše je pro ně lepší než to, co mají doma“. Pro žalobce a soudce je pak těžké vykládat pojmy jako „nucené práce“ nebo „jiné formy vykořisťování“.
Také drogová scéna zaznamenala nový jev – rozvoj velkých pěstíren marihuany.

„Touto trestnou činností se zabývá zejména vietnamská komunita, která k tomu využívá pronajaté domy a další i neobsazené objekty na různých místech republiky. Cílem je nejen dodávat drogu na vnitřní trh, ale i její export do zahraničí,“ podotýká dále zpráva.

Celkově kriminalita podle NSZ již dosáhla svého maxima. Od roku 1995, kdy bylo poprvé vedeno trestní řízení proti zhruba 110 tisícům osob, se počty stíhaných výrazně nemění, stejné úrovně dosáhly i v loňském roce. Na 108 tisíc stíhaných poklesly v letech 2004 a 2005, pouze v roce 2007 povyskočil počet trestně stíhaných ke 114 tisícům.

Podle úřadu nejvyšší žalobkyně nedojde k nárůstu evidované kriminality ani po 1. lednu 2010, kdy vstoupí v platnost nový trestní zákoník.

„Nová úprava by neměla přinést skokový nárůst kriminality, cílem rekodifikace trestního práva hmotného nebyla primárně kriminalizace nových, dosud trestně nestíhaných jevů,“ uvádí se ve zprávě.