„Vrchní soud zamítl stížnost paní Polednové proti našemu rozhodnutí, že se jí odklad trestu nepovoluje. Teď už mi tedy nebrání nic v tom, abych paní Polednovou povinně vyzval k nástupu výkonu jejího trestu. Učiním tak v úterý,“ řekl v pondělí Právu pražský městský soudce Petr Braun, který má kauzu od počátku na starosti.

Polednová by si měla odpykat šestiletý trest za podíl na justiční vraždě političky Milady Horákové a dalších tří mužů z roku 1950. „Poskytnu paní Polednové aspoň dva týdny na přípravu k odchodu do vězení a vyřízení osobních, rodinných a dalších záležitostí,“ upřesnil Braun.

Advokát bude dále bojovat

„Zatím jsem to písemně neobdržel, ale mám informaci, že vrchní soud tu stížnost mé klientky odmítl,“ potvrdil Právu také advokát Polednové Vladimír Kovář. Za svou mandantku ale míní dále bojovat, proto už chystá další žádost o odklad trestu, kterou chce poslat pražskému městskému soudu.

„Budu žádat o odklad už jen proto, že v té věci máme podáno dovolání k Nejvyššímu soudu (o kterém ještě nebylo rozhodnuto, pozn. redakce). Navíc máme řadu dalších lékařských vyšetření než jen to z očního lékařství,“ uvedl Kovář. První žádost o odklad trestu, kterou soudy nyní definitivně zamítly, se týkala pouze zdravotních problémů Polednové se zrakem.

Tato dosud jediná odsouzená aktivní účastnice vykonstruovaných procesů z 50. let sice později doložila i dalšími lékařskými zprávami, že kromě slepoty trpí také cukrovkou či špatnou pohyblivostí a srážlivostí krve. Nicméně soudce Braun ji i přesto míní do vězení poslat s tím, ať se pak tamní lékaři rozhodnou, zda je schopná trest absolvovat.

Jediný, kdo ještě teoreticky může zajistit Polednové alespoň dočasnou svobodu, je podle Brauna Nejvyšší soud. A to v případě, pokud by stačil do doby jejího nástupu vyhovět dovolání odsouzené proti šestiletému trestu a vrátil tak případ na začátek, nebo by tamní předseda senátu sám odložil či přerušil trest do doby, než Nejvyšší soud o onom dovolání rozhodne.