„Poslal jsem k němu do bydliště policisty, aby mu předali rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru. Opakovaně jim neotevřel, ačkoliv měl být v tu dobu doma k dispozici. Pořád totiž bere polovinu platu,“  řekl Miloslav Hora z ředitelství domažlické policie. Podle něho za to hrozí Švejnochovi postih. "Přijde o další peníze,“  upřesnil Hora.

Vedení domažlické policie tak muselo zvolit v případě doručení propouštěcího rozkazu jinou strategii. „Poslali jsme mu ho doporučeně poštou. Pokud obsílku nepřevezme a vrátí se nám jako nedoručená, nabude rozkaz  právní moci do patnácti dnů,“ vysvětlil  Hora. Švejnochovy obstrukce tak nechápe. "Tomu nemůže utéci,“ řekl. 

Vyzradil policejní plán

Švejnoch půjde na rok do vězení za to, že za pět tisíc korun vyzradil majiteli tržnice ve Folmavě plánovanou kontrolu zaměřenou na odhalování padělků. Kromě toho, že bude sledovat svět skrz mříže, mu soud uložil ještě zákaz práce u policie na sedm let a pokutu dvacet tisíc korun.

"Jestliže byl policista pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, musí být propuštěn. Tak to říká zákon o služebním poměru. Čekal jsem na to, až budu mít v ruce pravomocný rozsudek,“ vysvětlil  svůj personální krok Hora.

Švejnoch, který o problematice vyšetřování trestné činnosti související s porušováním autorských práv a ochranných známek dokonce přednášel na policejní akademii, odejde do civilu s prázdnou. Nemá nárok na odchodné ani výsluhu. Krácený bude zřejmě i na zbytku platu za to, že nebyl v pracovní době doma k dispozici.